Voda
Akustická detekce úniků (ALD)
Ztráta vody
Nefakturovaná voda

Detekce úniků je motorem optimalizace

Akustická detekce úniků, Voda nefakturovaná, Zvýšení účinnosti

Pro statutární město Karlskrona představuje inteligentní měření nástroj pro optimalizaci a zlepšení služeb zákazníkům. V kombinaci s akustickou detekcí úniků integrovanou v nejnovějších měřičích nyní rovněž pomáhá snížit ztráty vody.

Digitalizace a služby zákazníkům byly pro statutární město Karlskrona prioritami po mnoho let – a důkazem tohoto úsilí je dlouholetá partnerská spolupráce se společností Kamstrup. Ale během posledních let si město stále více uvědomovalo hrozbu, jakou pro zásobování vodou v budoucnu představovaly 16% ztráty vody.

„Ochrana vody pro nás nebyla prioritou, ale během posledních pěti let jsme pozorovali pokles hladiny podzemních vod. Počet obyvatel Karlskrony stále roste a nedokážeme jednoduše vyprodukovat více vody. Abychom tedy nadále zajistili její dostatek, potřebujeme něco udělat s přibližně 700 000 m3, které se každoročně ztratí cestou k našim zákazníkům,“ říká Helena Olssonová, ředitelka odboru služeb zákazníkům.

Když se tedy město seznámilo s řešením akustické detekce úniků od společnosti Kamstrup, které umožňuje účinnější detekci úniků v přípojkách, rychle rozpoznalo, jaký má potenciál z hlediska optimalizace služeb zákazníkům a snížení ztrát vody.

„Únik činil 2,5 m3/h po dobu deseti let.
Dohromady to činí přibližně 219 000 m3 – a při výrobních nákladech 0,4 EUR/m3 to je celkem 86.892 EUR, což znamená, že na tomto jediném úniku ročně ušetříme 8.689 EUR.“

Johan Georgsson, statutární město Karlskrona

2,5 m3/h po dobu 10 let

Statutární město Karlskrona začalo pracovat s novým řešením od začátku roku 2020 a do dneška nainstalovalo přibližně 700 měřičů flowIQ® 2200 s integrovanou akustickou detekcí úniků. Podle Johana Georgssona, který dohlíží na služby zákazníkům, dříve město pracovalo pouze s velkými úniky a prasklými hlavními potrubími, nebo s jinými viditelnými úniky. Ale nyní již byly odhaleny některé úniky v přípojkách – a některé byly skutečně překvapivé.

„Dosud jsme našli a potvrdili 7 úniků. Většina se udála na starých, pozinkovaných trubkách, které byly zrezivělé a plné malých děr, ale našli jsme i únik z plastové trubky staré asi 10 let.“ Tato poslední konkrétní přípojka se nacházela ve vesnici s řadou letních bytů a majitel měl podezření na únik od samého začátku z důvodu chybné instalace. „Únik činil 2,5 m3/h po dobu deseti let. Dohromady to činí přibližně 219 000 m3 – a při výrobních nákladech 0,4 EUR/m3 to je celkem 86.892 EUR, což znamená, že na tomto jediném úniku ročně ušetříme 8.689 EUR.“

Johan Georgsson pochybuje, že bez nových měřičů by byl tento únik odhalen. „Za přípojky nese odpovědnost majitel budovy, takže bez měřiče bychom ho neodhalili. Tato oblast je velmi suchá, skalnatá a blízko pobřeží, takže voda zřejmě jednoduše odtekla do moře a nikdy se neobjevila na povrchu.“

Hlavní rysy projektu ve statutárním městě Karlskrona

Aktivní služba zákazníkům

Upozorňování zákazníků na úniky v přípojkách je vysoce ceněný doplněk služeb poskytovaných městem Karlskrona. Město také využívá informační kódy z inteligentních vodoměrů a systému pro odečet měřičů, READy, aby upozornilo zákazníky například na prasklé potrubí nebo úniky za měřičem.

„Každý týden voláme do 4 až 5 domácností, abychom je upozornili na úniky či nepravidelnosti, které jsme zaznamenali v systému READy. Často se ukáže, že jde o protékající toalety, zahradní postřikovače nebo tekoucí bojlery,“ vysvětluje Johan Georgsson. Nezjištěné úniky v domě mohou způsobit nejen vysoké účty za vodu, ale také ničivé vedlejší škody. „Skrytý únik, například pod podlahou, má často za následek vysoké dodatečné účty, takže když zákazníkům zavoláme, jsou překvapení, ale jsou nám vděční.“ 

Přehled a uspokojení z práce

Pro město Karlskrona nové řešení znamená, že s detekcí úniků se nyní pracuje zcela novým způsobem – v terénu i v kanceláři. „Na začátku jsme měli na mapě v modulu Leak Detector 20 až 30 červených teček, ale naučili jsme se z charakteristiky vypozorovat, jestli se jedná o potenciální únik nebo něco jiného, například bojler nebo oběhové čerpadlo, a potom jsme to zúžili na 7 adres, na které jsme se museli vydat,“ říká Helena Olssonová.

Dnes pracují na únicích čtyři zaměstnanci: dva v kanceláři úzce spolupracují se dvěma v terénu. Nové řešení poskytuje mnohem lepší přehled o únicích od okamžiku detekce až po potvrzení a kontaktování zákazníka. Podle Johana Georgssona je výsledkem mnohem lepší pochopení procesu. „Nyní se mí kolegové v kanceláři mnohem více angažují a získali podrobnější náhled, což jim přináší větší uspokojení, protože mají pocit, že jejich každodenní práce tvoří skutečný rozdíl.“

V terénu jsou stanovené kroky, které je potřeba zkontrolovat, než se zavolá zákazníkovi. „Když je detekován potenciální únik, zajdeme do domu a posloucháme ventily. Když slyšíme hluk, namontujeme na straně zákazníka manometr a zavřeme ventil. Jestliže po zavření ventilu klesne tlak, máme potvrzený únik v přípojce a promluvíme si s majiteli.“

Údaje o projektu

  • Roční produkce vody: 4,5 milionu m3
  • Počet měřicích bodů: 15 000. Přibližně 13 000 inteligentních vodoměrů Kamstrup – 700 z nich flowIQ®2200 s integrovanou akustickou detekcí úniků
  • Řešení: READy drive-by a READy Fixed Network
  • Analýza: Leak Detector

Od 16% ztrát vody k 3%

Město Karlskrona již zaznamenalo skvělé výsledky změny přístupu k detekci úniků a Johan Georgsson předpokládá, že to je jen začátek. „S pomocí této technologie dokážeme mnohem více než dnes. Očekávám, že do 5 až 10 let poklesnou naše ztráty vody na 2 až 3 procenta, což zajistí, že budeme mít dostatek vody.“ Menší ztráty vody budou znamenat, že bude potřeba méně energie pro produkci a čerpání vody, což představuje další úspory. V plánu je rovněž začít více pracovat s detekcí úniků na hlavních potrubích.

V roce 2021 začne město vyměňovat zbývající měřiče, aby mohli všichni obyvatelé města Karlskrona profitovat z transparentnosti poskytované flowIQ® 2200. Cílem je pokrýt jednou celou oblast pevnou sítí, která bude dodávat hodinové odečty a umožní další optimalizaci včetně měsíční fakturace založené na skutečné spotřebě, měření nočního průtoku, rychlejší detekce úniků – a ještě vyšší úroveň služeb.

Také by vás mohlo zajímat...