Voda
Detekce úniku
Digitalizace
Bezdrátový odečet měřičů

Vodárenská společnost Juragruppe se vodoměry s dálkovým odečtem připravuje na budoucnost

Zvýšení efektivity

Zásobování vodou lze úspěšně řídit pouze neustálým zlepšováním efektivity

Vodárenská společnost Juragruppe sídlící v Pegnitzu v Horních Frankách zvolila ultrazvukové vodoměry, které lze odečítat bezdrátově. Účel: Zvýšení efektivity.

Digitalizace zásobování vodou

Úspora nákladů a zjednodušení administrativní práce, jsou důvody pro investice, které zdůraznil ředitel závodu Hans Hummer.

Ve srovnávacích studií si společnost Juragruppe velmi dobře vede v kategoriích jako je efektivita, zákaznický servis a kvalita. Nové bezdrátové vodoměry od společnosti Kamstrup by měly dodavateli vody pomoci udržet vysokou úroveň výkonu moderní společnosti podnikající v oblasti služeb i v budoucnosti. Koneckonců v souladu s firemní filozofií společnosti Juragruppe

může být zásobování vodou úspěšně řízeno pouze neustálým zlepšováním efektivity.

Současný způsob odečítání měřičů je charakterizován jako nesmírně nákladný proces, který je náročný na pracovní sílu. Jako pracovníci odečtu měřičů v současné době pracují příležitostní pracovníci, jako jsou důchodci a studenti. Majitelé bytů a domů však bohužel nejsou často doma, takže je nutné, aby zaměstnanci společnosti Juragruppe provedli několik pokusů pro odečet měřiče.

Tento způsob se z mnoha důvodů ukázal být zastaralým. Hlavním důvodem je fakt, že tento způsob odečtů je dostačující nanejvýš pro vytvoření ročního vyúčtování.

Bezdrátový odečet měřičů z vozidla

Vzhledem k tomu, že údaje o spotřebě jsou bezdrátově přenášeny v pevně stanovených dnech, jsou zaměstnanci společnosti Juragruppe po instalaci dálkově odečitatelných měřičů schopni rychle a efektivně odečítat všechny měřiče při jízdě kolem nemovitostí. To nejenže společnosti Juragruppe šetří čas, ale i značné finanční náklady.

Tento proces současně zlepšuje pohodlí zákazníků, protože již nejsou odečty měřičů obtěžováni.

Odesíláním údajů o spotřebě a provozu ve vysokém rozlišení a v pravidelných intervalech by nové vodoměry měly podpořit společnost Juragruppe v jejím procesu digitalizace.

„Pro výběr měřičů společnosti Kamstrup jsme měli mnoho důvodů. Kromě podpory našeho digitálního pojetí pomocí snadných bezdrátových odečtů a přístupu k historickým hodnotám vodoměry díky zvýšené přesnosti zaručují vyšší úroveň spokojenosti zákazníků.“

Hans Hümmer, ředitel a provozní manažer, Juragruppe ZV Wasserversorgung

Elektronická detekce netěsností

Bezdrátová přenos údajů detekuje ztráty vody

Bezdrátový přenos z nových vodoměrů umožňuje společnosti Juragruppe rychleji detekovat jakékoli ztráty vody, ke kterým například dojde v důsledku netěsností a prasknutí potrubí.

Ředitel a manažer závodu Hans Hümmer vysvětluje: „Nová generace měřičů umožňuje minimalizovat ztráty vody. Náš dálkový systém nám již prostřednictvím měřičů v našich zásobovacích šachtách umožňuje detekovat prasklé potrubí. Až do teď by detekce takovéto nadbytečné spotřeby znamenala hledání v oblasti kolem šachty. Možnost odečtu denní spotřeby z nových měřičů nám umožňuje zjistit, zda k úniku došlo někde na rozvodné síti nebo na pozemku spotřebitele.

Tím se enormně šetří pracovní síla.“

Přesné měření – základ vynikajících služeb zákazníkům

Nová technologie ultrazvukového měření (která se osvědčila více než 20 lety používání u měřičů spotřeby tepla) vede u vodoměrů k vyšší přesnosti výsledků měření a lepší stabilitě při měření. Vysoká kvalita měřičů znamená, že se lze vyhnout minimálně jedné výměně měřiče a díky stanovení přesných údajů o spotřebě zaručit zákazníkům společnosti Juragruppe stabilitu jejich poplatků.

Hans Hummer vysvětluje výhody pro jeho spotřebitele: „Pro výběr měřičů společnosti Kamstrup jsme měli mnoho důvodů. Kromě podpory našeho digitálního pojetí pomocí

snadných bezdrátových odečtů a přístupu k historickým hodnotám vodoměry díky zvýšené přesnosti zaručují vyšší úroveň spokojenosti zákazníků.“ Díky širokému dynamickému rozsahu 3 až 3100 l/h lze spolehlivě detekovat nejmenší a největší průtok. A nejdůležitější vlastnost ze všech – měřiče neobsahují žádné pohyblivé díly v oblasti průtoku, takže méně podléhají působení nečistot a opotřebení. V důsledku toho není u této generace měřičů rozběh a vypnutí, a měří jen to, co se ve skutečnosti spotřebuje! Kombinace ultrazvukových technologií a elektronického přenosu údajů bude znamenat, že chyby při odečtu a diskuse se zákazníky o nadměrné spotřebě budou zbytečné.“

Juragruppe ZV Wasserversorgung

Společnost Juragruppe zásobuje pitnou vodou přibližně 24 000 obyvatel v oblasti rozléhající se na 80 km, a má přibližně 7.000 měřicích bodů. Terénní tým šesti pracovníků provádí instalace, údržbu a odečty měřičů a také opravuje většinu vzniklých škod.


Řešení:

7.000 ultrazvukových vodoměrů s bezdrátovým odečtem měřičů

Časový rámec: Kompletní dokončení výměny do roku 2019

Kontakt pro další informace

Juragruppe ZV Wasserversorgung
Hans Hümmer, ředitel a provozní manažer
Zum Dianafelsen 1
DE-91257 Pegnitz
E-mail: info@juragruppe.de
Kamstrup Germany 
Werderstraße 23-25 
DE-68165 Mannheim 
Tel.: +49 621 321 689 60  
info@kamstrup.de