Jako dodavatel vody a elektřiny udává společnost Hjerting El- og Vand v oblasti měření spotřeby vody krok. Byla jedním z prvních dodavatelů vody, kteří zavedli vodoměry společnosti Kamstrup MULTICAL® 21 a provozní manažer Dennis Schrøder nám řekl, že nikdy nepochybovali o tom, že MULTICAL® 21 je produkt, který potřebovali. Po instalaci 3.000 novým měřičů bylo provedeno několik zkušebních odečtů. Hned u prvních z nich (jednalo se o 255 měřičů) byly zaznamenány tři netěsnosti.

Měřiče musely splnit očekávání

Aby společnost Hjerting El- og Vand dostála svým závazkům moderního, uživatelsky přívětivého dodavatele, rozhodla se namísto mechanických měřičů instalovat nové inteligentní měřiče. Dennis Schrøder objasňuje, že jedním z požadavků bylo, že měřiče musí být vyvinuty a vyráběny v Dánsku. Současně museli splňovat očekávání přesnějších odečtů, a rozhodujícím faktorem bylo sledování netěsností. 

Investice se již nabídla několik příznivých výsledků a otevřela několik zajímavých možností pro vodárenské společnosti.

Sledování netěsností zabránilo škodám způsobeným vodou

Nalezení netěsností bývalo velmi obtížné, a pokud jej neobjevili samotní spotřebitelé, nikdo by si jich nevšiml až do dalšího ročního odečtu. Inteligentní měřiče umožňují společnosti Hjerting El-og Vand provádět neustálé zkušební odečty. Měřiče zjistí varovné známky netěsností a zobrazí kód alarmu, který lze také číst na dálku. 

Společnost Hjerting El- og Vand tuto funkci již využila a měla z ní užitek.

Tři netěsnosti zaznamenané při prvním zkušebním odečtu byly ve dvou případech průsaky zásobníků teplé vody a unikající potrubí v koupelně. 

„Když jsem zavolal vlastníkům domu, abych je o situaci informoval, byli docela překvapeni, ale samozřejmě byli rádi, že byly netěsnosti objeveny, protože se tak zabránilo škodám způsobeným vodou a vzniku ztrát.“ 

Podle Dennise Schrødera má dodavatel vody ze sledování netěsností stejný užitek, protože v dlouhodobém horizontu mu to umožní ušetřit velké množství vody a peněz.

Vynikající signál ve vodoměrné šachtě 

I když vodoměrné šachty nejsou v Hjertingu příliš rozšířené, bylo stále velmi důležité zvolit měřič s dálkovým odečtem, který by mohl být umístěn i do ní.

V displejích tradičních vodoměrů se může hromadit kondenzace, takže desetinná místa se budou obtížně číst, nové měřiče jsou však uzavřeny způsobem, který elektroniku i displej proti pronikání vlhkosti kompletně chrání. Pozitivní reakce slyšel Dennis Schrøder i od zákazníků. Odečet měřičů byl snadný, a to i těch, které byly umístěny ve vodoměrných šachtách.

„Zájem jsme měli především o to, jak budou fungovat odečty ve vodoměrných šachtách, ale všechny naše zkušenosti byly pozitivní. Rádiové signály odečtů procházeli čistě, a to, že byly měřiče pod vodou, na ně nemělo žádný vliv.“ 

Dennis Schrøder, provozní manažer společnosti Hjerting Electricity- and Water

Maximální využití inteligentních odečtů

Jako přední dodavatel energií chce společnost Hjerting El-og Vand plně využít potenciál nových měřičů a proto se rozhodla investovat do rádiové komunikace, u které se hodnoty odečítají stacionární anténou. Elektroměry používané v Hjertingu jsou také vyráběné společností Kamstrup, takže lze vodoměry velmi snadno

připojit ke stejnému systému jako elektroměry. Vodoměr vysílá bezdrátový signál do elektroměru, ze kterého lze odečíst spotřebu vody i elektrické energie. „Očekáváme, že naše procesy bude možno optimalizovat ještě více a velkou výhodou bude zobrazení údajů o spotřebě přímo na počítači.“

Dennis Schrøder očekává ještě větší snížení plýtvání vodou, protože stacionární odečítač umožňuje sledování vody po čtyřiadvacet hodin denně. 

Společnost Hjerting El-og Vand doufá, že v budoucnu zapojí spotřebitele ještě více a prověřuje možnosti poskytnutí aplikace a zobrazení vnitřní spotřeby, takže každá domácnost může pravidelně kontrolovat svou vlastní spotřebu.

FAKTA O MĚŘIČI MULTICAL® 21

– Žádné pohyblivé části v průtokovém potrubí

– Zaznamenává aktuální průtok a detekuje netěsnosti

– Měří od průtoku 2 litry za hodinu

– Data historie pro řešení problémů a detekci neoprávněné manipulace

– Dálkové odečty měřičů, stacionární nebo projetím kolem měřiče

– Vertikální nebo horizontální instalace

– Životnost 16 let

– Společnost Kamstrup dodala pro měřicí body topení a pitné vody více než 3 miliony ultrazvukových měřičů