Data vytváří hodnotu pro dodavatele, koncové uživatele i město

Dálkový odečet měřičů, digitalizace, infrastruktura pro automatický odečet měřičů

Díky použití hodinových hodnot z inteligentních měřičů pro optimalizaci operací a obchodní činnosti snížila společnost Næstved District Heating teplotu v přívodním potrubí o 10 stupňů, teplotu ve vratném potrubí o 5 stupňů a ztráty v potrubí o 8 %. V budoucnu společnost očekává, že dosáhne ještě lepších výsledků, navzdory skutečnosti, že původní obchodní případ nezahrnoval hodnotu dat.

Společnost Næstved District Heating patřila mezi první dodavatele energie v Dánsku, která se mohla pyšnit systémem pro dálkový odečet měřičů. Jenže systém byl nestabilní, náchylný k chybám a data se používala jen k fakturaci. „Místo abychom využívali data k optimalizaci, trávili jsme veškerý čas udržováním systému v provozu,“ vysvětluje Jens Andersen, výkonný ředitel společnosti Næstved District Heating. V roce 2014, kdy společnost čekala výměna značné části měřičů, si spočítali náklady pro případ, že budou 12 let pokračovat se starými měřiči, nebo investují do nové technology a vymění všechny měřiče. „Zřetelně jsme rozpoznali opravdu dobrý obchodní případ.“ 

Silný obchodní případ

Za dodavatele byla vybrána společnost Kamstrup z několika důvodů. „Na období 12 let, což je životnost baterií, a s opakovaným ověřením měřičů, mělo řešení společnosti Kamstrup nejnižší celkové náklady spojené s vlastnictvím (TCO). A pokud jsme měli naše řešení dále rozvíjet, společnost Kamstrup pro nás byla tím pravým partnerem,“ říká Arne Ulstrup, vedoucí řízení vztahů se zákazníky a osoba odpovědná za měřiče. První nový měřič byl nainstalován v srpnu 2015 a poslední o necelých 10 měsíců později. Byla to záměrná volba, která měla zajistit, že společnost bude moci rychle začít realizovat obchodní případ – který původně nezahrnoval výhody plynoucí z optimalizace založené na datech, říká Jens Andersen.

„Obchodní případ byl založen výhradně na hardwaru a údržbě infrastruktury. Nepočítali jsme se zisky z práce s daty.“ Společnosti připadalo složité vyčíslit hodnotu dat. „Z hlediska financí jsme dokázali kvantifikovat hardware a veškerý čas, který jsme strávili nápravou chyb.“ Nicméně nepochybovali o tom, že častější data umožní lepší využití prostředků: „Naší mantrou je: Přesná data včas. Protože bez nich nemůžeme činit správná rozhodnutí.“

Výsledky jednání podle dat

Operátor kotle budovy

Přibližně ve stejné době, kdy byly implementovány nové měřiče, zavedla společnost Næstved District Heating schéma umožňující zákazníkům pronajmout si jednotku dálkového vytápění včetně servisu. To si vynutilo změnu spektra dovedností v oddělení pro zákazníky. „Začali jsme trávit čas jiným způsobem a najednou jsme se dostali velmi blízko k našim zákazníkům. Výsledkem bylo částečně nahrazení kompetencí a částečně přidělení dalších prostředků,“ říká Jens Andersen.

Společnost nyní vlastní 2000 instalací a má ambice vlastnit do 10 let všechny instalace v síti. Arne Ulstrup odhaduje, že u 75 % instalací v předchozí infrastruktuře by měla optimalizace smysl – ale nebyl na to vznesen žádný požadavek. „Pokud bychom mohli využít data a zaměřit se na zákazníky s nejhorším chladicím výkonem v distribuční síti, pracovali bychom efektivněji. To přináší hodnotu – nám, našim zákazníkům a městu Næstved.“

Dnes se 2½ zaměstnanci plně věnují optimalizaci spotřeby energie jednotky dálkového vytápění u jednotlivých zákazníků na základě denního výkazu, který ukazuje míru zátěže. „Naše auta můžete trvale zahlédnout po celém městě, protože přesvědčujeme, poučujeme a informujeme naše zákazníky o jejich možnostech a našem schématu pronájmu. Tímto způsobem přebíráme odpovědnost a v podstatě se stáváme operátorem kotle v budově.“ Podle Jense Andersena přinese toto úsilí tři výstupy: „Zákazník se vyhne motivačnímu tarifu a my snížíme ztráty v potrubí. Ale největší výhodou je výrazné zvýšení kapacity v distribuční síti. Jinými slovy, budeme moci obsluhovat více zákazníků, aniž bychom museli zvětšit naše hlavní přenosové potrubí.“ 

Jen začátek

Na základě častějších dat z měřičů vytvořila společnost Næstved District Heating jasné výsledky. „Snížili jsme teplotu ve vratném potrubí o 5 stupňů a po značnou dobu v roce jsme snížili teplotu v přívodním potrubí až o 10 stupňů. Již nyní jsme také snížili ztráty v potrubí o 8 % a očekáváme, že dosáhneme 10 %. Navíc řada našich zákazníků ušetřila až 10 % na svém účtu za vytápění,“ říká Jens Andersen.

Finanční úspory z optimalizace provozu měly velký dopad také na dodavatele. „Dnes se k žádnému z našich zákazníků nedodává vyšší teplota než 75 stupňů, takže spotřebujeme o mnoho krychlových metrů vody méně. Také samotné ztráty v potrubí menší o 10 % představují roční náklady 1 milion DKK, aniž by bylo vůbec nutné sahat na podzemní instalace. To vše je generováno automaticky prostřednictvím snížení teploty. A to ještě vůbec nejsme u konce.“ Kromě 10 bodů měření teploty v distribuční síti v současnosti integrují 50 prioritních měřičů, které poskytují data každých 96 sekund. V systému SRO mohou docílit ještě lepšího řízení teploty a průtoku v distribuční síti a zvýšení energetické efektivity.

Kromě toho společnost očekává úsporu paušální částky 1-1,5 milionu DKK v důsledku úspory energie. „Ještě jsme neprovedli finální výpočty, ale na základě dosavadních výsledků je obchodní případ ještě lepší, než jsme čekali.“ 

„Dnes se díváme na data z měřičů a když porovnáme 50 let staré trubky s trubkami o 20 let mladšími, nevidíme zvýšení ztrát tepla. Na základě tohoto zjištění jsme byli schopni posunout výměnu řady přívodních potrubí, kterou jsme plánovali. Můžeme tak rozdělit naše prostředky do oblastí, kde jsou potřebnější.“

Jens Andersen, výkonný ředitel společnosti Næstved District Heating

Každý den lépe než včera

Snaha zajistit, aby se k zákazníkům dostala přesná teplota, jakou potřebují, poněkud upouští od zažitého principu, že „jistota je jistota“. „Víme, že pro 90 % našich zákazníků je nejdůležitější spolehlivost dodávek. To musíme respektovat. Ale také se musíme snažit dělat každý den věci trochu lépe než včera,“ říká Jens Andersen.

Stejné ambice se týkají údržby distribuční sítě společnosti, která byla dříve založena převážně na stáří. „Dnes se díváme na data z měřičů a když porovnáme 50 let staré přípojky s trubkami o 20 let mladšími, ztráty tepla nejsou vyšší. To nám umožnilo posunout výměnu některých přípojek a použít prostředky někde jinde.“ Na základě dat z inteligentních měřičů společnost snížila také počet obtoků v síti ze 131 na 10.

„Neprodáváme dálkové vytápění“

V době, kdy si do mnoha soukromých domů nachází cestu individuální tepelná čerpadla, nemají ve společnosti Næstved District Heating žádné obavy. Místo toho aktivně pracují na změně pověsti, že dálkové vytápění je neviditelné. „Již 8 let jsme neinstalovali povinné připojení. Prodáváme dálkové vytápění do nových oblastí díky tomu, že poskytujeme kompletní řešení včetně pronajímané jednotky a servisu.“ Podle Jense Andersena jde o profil rizika, který zvolili. „Musíme mít odvahu vést dialog přímo s našimi zákazníky. Svou jednotku mohou kdykoli odstranit. Toto riziko podstupujeme. Ale nedělat nic je také riziko. Musíme splňovat standardy spolehlivosti dodávek. Ale máme-li zůstat konkurenceschopní, musíme nabídnout také další služby. Neprodáváme dálkové vytápění. Prodáváme komfort a pohodlí.“

O společnosti Næstved District Heating

Délka sítě
Společnost Næstved District Heating spravuje a udržuje distribuční síť s přibližně 150 km potrubí.

Měřiče
5200 inteligentních měřičů v síti poskytuje data 365 dní v roce a společnosti umožňuje provádět optimalizaci.

Řešení
Měřiče tepla s řešením odečtu pomocí bezdrátové sítě M-Bus READy, poskytování častých dat z inteligentních měřičů

Také by vás mohlo zajímat…