Elektřina
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Automated Meter Reading (AMR)
Správa dat měřičů
Instalace měřičů

Rozsáhlá instalace inteligentních měřičů s péčí věnovanou detailům

Radius, součást skupiny Ørsted Group, Dánsko

Od samého začátku bylo pro spolupráci společností Kamstrup a Radius ohledně instalace a provozu 1 milionu dálkově ovládaných elektroměrů klíčové slovo „plánování“. Projekt i přes svůj enormní rozměr a složitost dodržuje časový harmonogram i rozpočet. Přestože je společnost Radius již jednou nohou ve fázi provozu, pracuje nyní na maximalizaci hodnoty velkých objemů naměřených dat.

Jelikož zbývá vyměnit již necelou jednu desetinu měřičů, dánská energetická společnost Radius vstupuje do závěrečné fáze největšího projektu inteligentního měření v Severní Evropě. Nicméně měřítko tohoto projektu není to jediné, čím se projekt vyznačuje. Díky mimořádně důkladné přípravě zatím probíhá zcela podle plánu jak z hlediska časového harmonogramu, tak z hlediska rozpočtu a úrovně zabezpečení, což jsou pro společnost Radius tři primární kritéria úspěchu projektu. Je to do značné míry způsobeno pečlivým plánováním, které bylo součástí výběrového řízení.

„Klíčem k úspěchu tak rozsáhlého projektu je plánování. Měřiče se musí dodávat včas, potřebujete, aby společně fungovaly různé IT systémy a před navštívením 1 milionu zákazníků musí proběhnout celá fyzická instalace. Celé je to o plánování, plánování, plánování,“ říká Steen Hansen, Senior Manager ve společnosti Radius.

Složitost zabírá čas

Vzhledem ke složitosti projektu s řadou integrací do různých IT systémů zahrnoval plán projektu vyhrazený čas pro testování při zahájení projektu a v jeho průběhu. „Integrační práce byly podrobně řízeny, s řadou dílčích testů, továrních testů, testů na místě instalace a testů spojení, a měli jsme manažery testování – jak ve společnosti Kamstrup, tak ve společnosti Radius – kteří vše procházeli a skutečně chápali důležitost této spolupráce,“ vysvětluje Steen Hansen.

IT systém je stále oblastí, která vyžaduje největší pozornost. „Systém také musí mít dostatečný výkon, až dosáhneme 1 milionu měřičů. Koneckonců to je celý účel projektu: shromáždit data od 1 milionu odběratelů elektrické energie, ověřit je a předat je do národního systému DataHub, který shromažďuje údaje z měřičů pro fakturaci.“

Rozsah projektu a jeho úspěch již přilákal velký zájem provozovatelů distribučních systémů z celého světa, kteří se chtěli dozvědět o přístupu společnosti Radius a společnost se o své zkušenosti ráda podělí. „Místo vypisování seznamu specifikací našeho řešení měření a komunikace jsme se zaměřili na větší obraz: data z měřičů, která potřebujeme, abychom splnili požadavky světa kolem nás. A společnost Kamstrup si ve skutečnosti vede lépe, než bylo specifikováno ve smlouvě,“ říká Steen Hansen a pokračuje: „Volba důkladně testovaných standardních produktů bylo vědomé rozhodnutí – a to je samozřejmě také částečným důvodem, proč dodržujeme rozpočet.“

Zpočátku bylo v plánu nainstalovat každý den 1 500 měřičů – což byl sám o sobě ambiciózní cíl – ale když byl dobrý den, podařilo se vyměnit až 2 500 měřičů. „Společnost Kamstrup vymění více než 40 000 měřičů za měsíc, za 20 pracovních dnů. To je působivé! Na to mohou být opravdu hrdí.“

Steen Hansen, Senior Manager ve společnosti Radius

2 500 měřičů denně

Zpočátku bylo v plánu nainstalovat každý den 1 500 měřičů – což byl sám o sobě ambiciózní cíl – ale když byl dobrý den, podařilo se vyměnit až 2 500 měřičů. „Společnost vymění více než 40 000 měřičů za měsíc, za 20 pracovních dnů. To je působivé! Na to mohou být opravdu hrdí,“ říká Steen Hansen.

Když společnost Radius požadovala ve výběrovém řízení dodávku na klíč, bylo to zčásti kvůli mimořádně logisticky náročnému úkolu, který bude – jak společnost věděla – pro úspěch instalace kritický. „Kdyby dodavatel měřičů náhle selhal, zůstalo by nám na parkovišti bez práce 180 lidí a instalace by se zastavila. Takové riziko nelze nikdy podcenit – potřebujeme, aby byly měřiče připravené pro montážní pracovníky a aby mohli spotřebitelé bez obav vstoupit do bytů. Společnost Kamstrup tuto výzvu naprosto zvládla.“

Nyní, když už se instalace blíží k dokončení, se plánování jednoznačně vyplatilo: všechny důležité termíny projektu byly splněny.

O největším projektu inteligentního měření v severní Evropě

Data mění dosavadní pravidla

Jelikož již dostává každou hodinu hodnoty z prvních 900 000 měřičů, společnost Radius se začíná zaměřovat na využití přijímaných dat. „Velké objemy dat nám umožňují lépe pochopit zatížení v naší nízkonapěťové síti a lépe identifikovat krádeže, chybnou manipulaci a vést naše zákazníky v případě výpadků, abychom rychleji odstraňovali potíže,“ říká Steen Hansen.

Další velmi hmatatelnou výhodou nových měřičů je, že jsou vybaveny jističem, který společnosti Radius umožňuje dálkově odpojovat a znovu připojovat zákazníky. „Velkou obchodní výhodou pro nás je, že nemusíme k zákazníkovi vysílat své zaměstnance. Dnes provádíme 200 až 250 odpojení měsíčně a stejný počet připojení, což přináší významné úspory – nemluvě o možnosti rychle reagovat, když dostaneme tento úkol.“

Inteligentnější plánování sítě prostřednictvím digitalizace a zlepšené přehledy sítě jsou také oblastí, v níž společnost Radius prověřuje možnosti a kterou Steen Hansen nazývá „novým světem“. „Když například nastane boom elektromobilů, můžeme využít naše data, abychom rychle analyzovali, kde zasáhnout nejdříve, identifikovali neznámá problémová místa a případně zátěž rozdělili. Tímto způsobem můžeme zaměřit naše úsilí a řídit naše investice při rozšiřování sítě.“

Více dat rovněž přináší nové příležitosti ohledně iniciativ orientovaných na spotřebitele, což je oblast, která se v následujících letech bude zřejmě značně rozvíjet. „Časové tarify nám umožní přesunout část spotřeby mimo špičku a tudíž vyvážit zatížení sítě. To je jedna z věcí, ve které nyní spatřujeme mnoho příležitostí a velké objemy dat, které získáme pomocí nových měřičů.“

A pokud budou spotřebitelé dostatečně motivováni k vyrovnávání spotřeby, vygeneruje to podstatné výhody pro Radius jako distribuční společnost. „Pravděpodobně se vyhneme nutnosti zvýšení kapacity sítě nebo přinejmenším některé investice odsuneme. Tím se zcela změní dosavadní pravidla a zachová se velký potenciál pro optimalizaci.“

Společnost Radius získá:

  • Naměřená data získávaná v souladu s požadavky SLA (Service Level Agreement – servisní smlouva)
  • Systém inteligentního měření OMNIA od společnosti Kamstrup s inteligentními elektroměry a komunikací RF mesh/P2P
  • Integraci do systémů Landis & Gyr MDM, SAP, systému řízení výměny zařízení a spotřebitelského portálu
  • Kompletní instalaci měřičů a infrastruktury včetně plánování a zákaznických služeb pro spotřebitele
  • Kompletní nastavení IT s vyšším zabezpečením
  • Provoz měřičů a systému do roku 2035