Elektřina
Inteligentní měření
Správa dat měřičů
Řešení na klíč

Komplexní systém inteligentní sítě poskytuje lepší data v reálném čase na Ålandu

"Investovali jsme do vysoce výkonného systému, který je schopen dodávat data v reálném čase ode všech spotřebitelů a z nejvzdálenějších koutů sítě nízkého napětí."

Jan Wennström, generální ředitel, Åland's Elandelslag

Pozitivní obchodní případ

Poskytován celostním řešením inteligentní sítě

ÅEA (Åland's Elandelslag - distributor elektřiny v Ålandu) volí kompletní systém inteligentní sítě OMNIA, kterým bude upgradovat svůj systém odečtů z jednoduchého AMR na úplnou rozsáhlou inteligentní síť včetně 15.000 inteligentních měřidel, bezdrátové komunikační infrastruktury a softwaru pro správu naměřených dat.

Ålandské ostrovy v Baltském moři mají status autonomní švédsky mluvící oblasti Finska. S blížícím se zavedením komplexního systému OMNIA udělaly obrovský krok do věku inteligentních sítí. Tento pokrok je usnadněn platformou inteligentní sítě OMNIA společnosti Kamstrup, která zahrnuje všechny prvky pro celostní řešení inteligentních sítí. Systém poskytuje možnosti pro monitorování rozvoden, profily kvality napětí a zjištění celkového harmonického zkreslení z každého měřicího bodu, což poskytne majiteli sítě jedinečný
náhled do jeho distribuční sítě.

Optimalizace výkonu sítě si žádá hodinové odečty
Předchozí AMR systém založený na PLC, který společnost ÅEA měla, nebyl schopen splnit nové požadavky na hodinové odečty. Jan Wennström, generální ředitel společnosti ÅEA, vysvětluje: "Investovali jsme do vysoce výkonného systému, který je schopen dodávat data v reálném čase ode všech spotřebitelů a z nejvzdálenějších koutů sítě nízkého napětí. Vzhledem k tomu, že naše potřeby v oblasti informací se neustále zvyšují, stal se náš předchozí systém AMR zastaralým. Musíme být schopni dělat přesné odhady a diagnostiky s cílem optimalizovat výkonnost naší rozvodné sítě a provádět cílené vyhledávání závad a cílené investice. Není možné mít systém odečtu měřičů pouze pro fakturační účely. Musíme sbírat více dat z více parametrů, které nám pomohou vytvořit pozitivní obchodní případ."
Systém rozšířených odečtů měřidel vytváří pozitivní obchodní případ
ÅEA očekává, že nový systém přinese pozitivní obchodní případ inteligentní sítě vzhledem k rozšířené výkonnosti při odečtu měřidel, a tento systém bude obstarávat data v reálném čase kvůli fakturaci založené na hodinových odečtech měřidel a navíc umožní optimalizaci sítě a hladkou integraci obnovitelných zdrojů energie. Touto investicí se společnost ÅEA připravuje na budoucí právní předpisy a vyšší nároky zákazníků na služby v oblasti měření.

Nejlepší celkové řešení
Společnost Kamstrup byla vybrána, protože mohla nabídnout nejlepší celkové řešení a díky mimořádné použitelnosti „plug and play“ systému měření Omnia.

Společnost ÅEA měla již dříve přesvědčivé zkušenosti s měřiči Kamstrup a věří, že tento dodavatel je zárukou vysoce kvalitních výrobků.

"Kamstrup má velmi dobrou technologickou reputaci včetně nejlepší rádiové komunikace na trhu, a též pověst spolehlivého a stabilního partnera"

Jan Wennström, generální ředitel, Åland's Elandelslag

Åland Elandelslag, Finsko

Projekt:

- Komplexní systém inteligentní sítě Omnia:

- 15.000 inteligentních měřidel

- Bezdrátová komunikační infrastruktura

- Systém pro správu dat z měřidel


Časový rámec 2013