Společnost Unica bude dodávat energii po dobu 30 let

Hoog Catharijne, Nizozemsko

Inteligentní měření spotřeby energie je v Hoog Catharijne rozdílovým prvkem. Společnost Unica Ecopower si objednala u společnosti Kamstrup dodávku měřičů energie a vodoměrů pro 180 obchodů a 60 bytů v novém komplexu Hoog Catharijne. Měřiče se používají k inteligentním odečtům spotřeby energie a vody, dodávkám tepla a chladu na základě poptávky a také individuálnímu měření. Společnost Unica také přizvala Kamstrup k řešení inteligentního odečtu a správy dat z měřičů.

Unica Ecopower razí cestu směrem k inteligentním řešením dodávek energie a inovacím, aby bylo životní prostředí v zastavěných oblastech udržitelnější. Jako partner pro oblast energií pomáhá společnost se sídlem v Hoevelakenu zákazníkům budovat a provozovat budovy s nulovou spotřebou energie se zdravým a pohodlným vnitřním klimatem.

Hoog Catharijne je jedním z nejprestižnějších stavebních projektů v Nizozemsku. Iniciátorem přestavby je majitel Corio Vastgoed Ontwikkeling. Stavební práce provádí společnost BAM NHC. Realitní společnost pro komerční prostory Klépierre požádala společnost Unica, aby převzala provoz systému akumulace tepla.

 
Přesné řízení a monitorování

Společnost Unica bude dodávat v Utrechtu obnovitelnou energii 30 let. Peter Slot, manažer pro rozvoj a realizaci, vysvětluje: „Jsme operátor odpovědný za výrobu, distribuci a dodávky tepla a chladu do obchodů a bytů. Pomocí systému, který jsme zde instalovali, můžeme přesně monitorovat a řídit vytápění a chlazení. Také významně přispíváme ke snížení emisí CO2 v nákupním centru.“

Měřiče od společnosti Kamstrup v tom hrají klíčovou roli. Procesy automatizované výroby v Dánsku mají nejvyšší úroveň certifikace z hlediska ochrany životního prostředí a kvality výroby.

Pro projekt v Hoog Catharijne znamenala účast společnosti Kamstrup velký rozdíl díky krátkým komunikačním linkám, bohatým odborným znalostem a schopnosti smýšlet stejně jako její klienti. Prostřednictvím přímého kontaktu s dánskými vývojáři produktů byla společnost Kamstrup schopna rychle přijít s technicky adekvátním systémem.

 

Klíčovým aspektem je, jakým způsobem dokážeme pracovat s údaji o spotřebě,“ vysvětluje Slot. „Data jsou centrálně shromažďována prostřednictvím bezdrátového systému. My je můžeme zobrazit a zpracovat pro účely fakturace. Systémy od jiných výrobců zatím nejsou tak daleko. Umí data zaznamenat, ale neposkytují služby, které potřebujeme pro správu a individuální fakturaci.“

Account manažeři společnosti Kamstrup mají po ruce ohromné technické znalosti, technické experty přímo v kanceláři a v servisním oddělení jsou také specialisté v oboru inteligentního měření spotřeby energie a vody.

Závěr: Tým společnosti Kamstrup vždy dokáže zodpovědět dotazy a rychle najít řešení. Zavázali jsme se dodávat energii a vodu po dobu 30 let. Systémy a lidé ze společnosti Kamstrup nám pomáhají tento slib dodržet.“

Řešení

-60 měřičů tepla MULTICAL® 402 vybavených technologií bezdrátový M-Bus v bytech
-60 domácích vodoměrů pro teplou vodu MULTICAL® 21 vybavených technologií bezdrátový M-Bus v bytech
-37 měřičů tepla MULTICAL® 602 vybavených technologií bezdrátový M-Bus pro společné prostory
-180 měřičů tepla MULTICAL® 602 pro obchody, vybavených 2 komunikačními moduly bezdrátový M-Bus a omezovačem PQT

Navzdory rozsáhlosti projektu, místu s ohromným množstvím oceli a betonu a skutečnosti, že odečet probíhá v blízkosti železniční stanice, postačují k dálkovému odečtu jen 3 koncentrátory READy. Společnost Unica Ecopower spoléhá při zajištění hostování softwaru READy Manager pro automatický sběr dat na společnost Kamstrup.

„Zavázali jsme se dodávat energii a vodu po dobu 30 let. Systémy a lidé ze společnosti Kamstrup nám pomáhají tento slib dodržet.“