Transparentnost spotřeby

Woonservice IJsselland, Nizozemsko

Je důležité, aby bydlící platili za to, co skutečně spotřebují

Projekt rezidenčního bydlení IJsselzicht v Doesburgu byl transformován z pečovatelského domu na moderní komplex bydlení pro seniory se 70 samostatnými bytovými jednotkami. Klíčovou částí tohoto projektu bytového sdružení Woonservice IJsselland byla instalace inteligentních měřičů tepla a vodoměrů od společnosti Kamstrup.


Transparentnost měření spotřeby tepla a vody

V IJsselzichtu již došlo k oddělení bydlení a péče a rezidenti již měli se společností individuální nájemní smlouvy. Spotřeba tepla se dříve měřila pomocí mechanických měřičů; spotřeba vody se neměřila vůbec. Zákon týkající se účinnosti dodávek tepla vybídl k použití ultrazvukových měřičů, které lze dálkově odečítat.

„Abychom zvýšili efektivitu naší činnosti a zlepšili služby, nahradili jsme naše mechanické měřiče inteligentními ultrazvukovými měřiči od společnosti Kamstrup,“ vysvětluje Rik ter Welle, správce nemovitostí v IJssellandu. „A instalovali jsme individuální vodoměry. Zvolili jsme ultrazvukové měřiče, abychom byli lépe připraveni na budoucnost. Mají delší životnost než staré. Předpokládáme více než patnáct let. Je to čistě ekonomická úvaha.“

Dálkový odečet

Data měřičů jsou každou hodinu odesílána prostřednictvím jednotky Concentrator. Tento systém od společnosti Kamstrup má dlouhý dosah: K odečtu všech měřičů v celém komplexu stačí jeden přijímač.

Ter Welle vysvětluje: „Z analogového se stalo digitální. To znamená, že již není potřeba provádět fyzický odečet měřičů, kdy musel vždy někdo zajít v době před každoroční fakturací do všech bytů a odečíst měřiče. A co se týče vody: Náměr z hlavního měřiče se dříve rozděloval mezi bydlící. V nynější době to již není akceptovatelné: Nyní jsme schopni účtovat podle skutečné spotřeby na obyvatele také spotřebu vody.“

Společnost Woonservice IJsselland vidí data z měřičů v reálném čase přímo v kanceláři, aniž by se musela zabývat ručním odečtem měřičů. Dálkový odečet probíhá automaticky pomocí počítačového programu READy Manager.

Clement van Uum, kvestor ve společnosti IJsselland, zdůrazňuje, že servis a rychlost společnosti se dramaticky zvýšily.

„Je důležité, aby bydlící platili za to, co skutečně spotřebují. Nyní dokážeme vytvořit všechna vyúčtování několika kliknutími. Pokud mají bydlící otázky týkající se vyúčtování, dokážeme je na rozdíl od dřívějška okamžitě zodpovědět. Totéž platí když se například někdo přestěhuje: Odečteme měřič a můžeme adekvátně účtovat. Stejně je tomu u roční fakturace. Již žádné měsíce čekání – místo toho jsou vyúčtování k dispozici na začátku roku,“ říká Van Uum.


Transparentnost

S pomocí řešení inteligentního měření od společnosti Kamstrup mají klienti snazší přístup ke všem svým datům včetně řady nástrojů, které jim umožňují proaktivně plánovat a pracovat.

Van Uum vysvětluje: „Společnost Kamstrup nám umožňuje inteligentním způsobem zásobovat byty energií a vodou, trvale shromažďovat data z měřičů a účinněji spravovat spotřebu energie a vody. Stručně řečeno, optimální transparentnost nejen zvyšuje efektivitu našich vlastních procesů, ale také zlepšuje poskytování informací o spotřebě našim zákazníkům.“

 

Řešení

V každém bytě jsou instalovány měřiče vybavené komunikací bezdrátový M-Bus:
-Měřič tepla MULTICAL® 402
-Vodoměr MULTICAL® 21 na pitnou vodu
-Měřiče tepla MULTICAL® 602 jsou instalovány na všech výstupech distributora pro měření vybavenosti (včetně centra služeb a restaurace). Pro dálkový odečet se používá systém READy pro automatický sběr dat.

 
Woonservice IJsselland – komplex IJsselzicht

70 bytů situovaných v jednom komplexu, ve dvou podlažích. Interní sběr dat, volný výběr poskytovatele fakturačních služeb. Staré mechanické měřiče tepla byly nahrazeny inteligentními, ultrazvukovými měřiči tepla. Spotřeba pitné vody se dříve neměřila. Tyto vodoměry byly nyní instalovány poprvé.

 

„Optimální transparentnost nejen zvyšuje efektivitu našich vlastních procesů, ale také zlepšuje poskytování informací o spotřebě našim zákazníkům.“