Himmerland Boligforening šetří energii

„Naším nejlepším nástrojem pro nalezení potenciálních úspor energie jsou data – údaje o spotřebě z měřičů.“

– Anders Kjeldsen, energetický specialista v družstvu Himmerland Boligforening.

Himmerland Boligforening ušetří ročně 135 000 EUR

Více dat šetří peníze, čas i energii

Výzva:

30% úspora energie do roku 2030

V roce 2016 přijalo družstvo Himmerland Boligforening politiku udržitelného rozvoje zahrnující cíl snížit od roku 2014 do roku 2030 spotřebu energie na vytápění a spotřebu elektrické energie ve společných prostorách o 30 %. Jedná se o ambiciózní cíl a brzy bylo zřejmé, že ke splnění tohoto cíle bude zapotřebí více než pouhá renovace a pravidelné vylepšování stávajících instalací.

Aby se družstvu Himmerland Boligforening podařilo účinně snížit spotřebu energie, potřebovalo mít možnost měřit spotřebu a odstraňovat problémy v technických místnostech i v jednotlivých bytových jednotkách.

Řešení:

Od ročních odečtů spotřeby k hodinovým

Díky kompletnímu řešení dodanému společnostmi BA Technologies a Kamstrup má nyní družstvo Himmerland Boligforening k dispozici hodinové odečty spotřeby vody, tepla a elektrické energie v 2900 bytových jednotkách a společných instalacích. Řešení zahrnuje inteligentní měřiče a systém dálkového odečtu READy od společnosti Kamstrup a integrovanou softwarovou platformu od společnosti BA Technologies, která se zabývá potvrzováním dat, vyrovnáním spotřeby a uživatelský portál, který umožňuje obyvatelům získat kompletní přehled o spotřebě vody, tepla a elektrické energie. Přístup ke kvalitnějším datům a hodinovým odečtům namísto údajů o roční spotřebě již vedl k výrazným úsporám, které prospívají jak životnímu prostředí, tak klientům družstva Himmerland Boligforening.
Další informace
Zavřít

Snadná řešení nepostačovala

Himmerland Boligforening je největší bytové družstvo v severním Jutsku, Dánsko, které spravuje 7500 bytových jednotek. Během uplynulého dvou a půl roku řešil specialista na energii a klima Anders Kjeldsen mimo jiné úkol, jak pomoci družstvu dosáhnout cíle snížit do roku 2030 spotřebu energie o 30 %.

„Rychle začalo být zřejmé, že renovace bytů, kterou bude možné realizovat do roku 2030, nebude ke splnění tohoto cíle stačit. Potřebovali jsme mnohem a mnohem častější data, abychom zjistili, kde můžeme optimalizovat spotřebu energie,“ říká Anders Kjeldsen, specialista na energii a klima v družstvu Himmerland Boligforening.

Stejně jako je tomu v případě mnoha jiných bytových družstev, dodavatel vyúčtování za teplo družstva Himmerland Boligforening odečítá spotřebu tepla v bytových jednotkách a v mnohých sekcích jednou ročně, a tudíž nedokáže souvisle sledovat změny spotřeby. Další velkou výzvou bylo, že staré měřiče zaznamenávaly spotřebu tepla pouze v kilowatthodinách – nikoli objemovou spotřebu nebo teploty.

„Se starými měřiči jsme měli velmi málo dat a bylo obtížné nalézt například vadné bojlery. S novými měřiči Kamstrup máme k dispozici mnohem více dat a dokážeme rychle detekovat závady, které by jinak vedly k výrazným dodatečným nákladům,“ vysvětluje Anders Kjeldsen.

Díky systému dálkového odečtu READy má Anders Kjeldsen k dispozici hodinové odečty ze všech měřičů a může zobrazení třídit podle sekcí, typu, času odečtu a podobně.

„Mohu si vytáhnout potřebné informace a během pěti sekund vidím, zda v některých instalacích nedochází ke špatnému chlazení,“ říká Anders Kjeldsen, a dodává:

„Ještě nikdy jsem neměl tak dobrý přehled o měřičích.“

Roční úspora 135 000 EUR

Před instalací řešení Anders Kjeldsen odhadoval, že přibližně 1 % instalací vytápění bude nesprávně instalovaných nebo vadných. Ukázalo se, že to byl velmi přesný odhad. Během prvních měsíců práce s novými daty našel 29 vadných instalací vytápění z celkového počtu 2900.

„Dříve jsme byli závislí na tom, že nás obyvatelé kontaktovali, například protože voda byla příliš teplá, nebo spotřeba příliš vysoká. Že je instalace vytápění vadná nebo nesprávně instalovaná jsme nemohli potvrdit bez přístupu do dané domácnosti. Jeden vadný bojler mohl znamenat mimořádné náklady 2500 až 10 000 EUR za rok,“ říká Anders Kjeldsen.

Nyní je bytové družstvo automaticky vyrozuměno, když něco není v pořádku. To platí rovněž pro spotřebu vody, kde se také šetří peníze. Většina lidí si pravděpodobně všimne, pokud slyší protékající toaletu, ale toaleta často protéká tak málo, že není ani slyšet, ani vidět na hladině vody. I když toaletou proteče pouhých 10 litrů za hodinu, může to znamenat navýšení ročních nákladů o 650 EUR.

„Zpočátku jsem si neuvědomil, kolik nám ušetří upozornění na zvýšení spotřeby vody, ale když jsem zjistil, že přijdou průměrně dvě upozornění týdně, začal jsem je také započítávat do celku. Celkově jsme dosud zjistili a odstranili závady v rozvodech vody a tepla odpovídající roční úspoře kolem 135 000 EUR,“ říká Anders Kjeldsen a pokračuje.

„Úspory za dodávky vody a tepla nejsou součástí rozpočtu, ale jedná se o dodatečný benefit, který zajišťuje našim klientům mimořádné úspory. Kromě toho máme uzavřenou smlouvu na 9 let, ale předpokládaná životnost instalovaných měřičů je 16 let, což nám umožní smlouvu prodloužit a ušetříme tak za nové výběrové řízení a výměnu měřičů po 9 letech. To je zároveň udržitelné řešení z hlediska ochrany životního prostředí a našim klientům to současně zajistí nejnižší možný nájem. "

Obyvatelé mají přístup k údajům o spotřebě

Dálkový odečet měřičů je zahrnutý ve Směrnici EU o energetické účinnosti (EED), která vyžaduje, aby měli spotřebitelé přístup k aktuálním údajům o spotřebě a měli tak lepší možnost změnit své chování a snížit spotřebu energie.

Řešení pro družstvo Himmerland Boligforening proto zahrnuje také webový portál „Moje spotřeba“, který vyvinula společnost BA Technologies. Zde mají všichni obyvatelé, u kterých byly instalovány měřiče, přístup ke kompletnímu přehledu spotřeby elektrické energie, vody a tepla. Družstvo Himmerland Boligforening tak již nyní splňuje požadavky směrnice EED, která začne plně platit v roce 2027.

Když nyní klient zavolá a zeptá se na svůj účet za energie, zaměstnanci bytového družstva se jednoduše přihlásí na portál „Moje spotřeba“, kde přesně vidí, zda nedochází k možné nadměrné spotřebě. Ať už je závada způsobená vadnou instalací nebo teenagerem žijícím v domácnosti, pro obyvatele je mnohem snazší zjistit důvod zvýšené spotřeby.

Na základě odečtů aktuální spotřeby dokáže družstvo Himmerland Boligforening také lépe určit zálohové platby, aby odpovídaly aktuální spotřebě vody a energií.

„S naším novým řešením dokážeme poskytnout našim klientům lepší a rychlejší služby a zajistit větší úsporu energie. Řešení tak přispívá jak k přechodu k zelené ekonomice obecně, tak k vlastní politice udržitelného rozvoje družstva Himmerlands Boligforening,“ zdůrazňuje Anders Kjeldsen.

Zavřít

„Mohu si vytáhnout potřebné informace a během pěti sekund vidím, zda v některých instalacích nedochází ke špatnému chlazení. Ještě nikdy jsem neměl tak dobrý přehled o měřičích.“

– Anders Kjeldsen, energetický specialista v družstvu Himmerland Boligforening.

Podrobné informace o systému READy

Řešení READy Mobile Reading nabízí mnoho výhod, které vám ušetří peníze, čas i energii.

Další informace

Chcete se dozvědět více o našich řešeních inteligentního měření? Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít správné nástroje pro řešení vašich problémů.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6

Související úspěšné realizace