Výrazné úspory vody v ekologické mlékárně

Mlékárna Thise Dairy, Dánsko

Po nainstalování vodoměrů a měřičů tepla, a zahájení používání nástroje pro prezentaci dat eButler, získala mlékárna Thise Dairy mnohem lepší přehled o každodenní spotřebě vody. Tyto znalosti aktivně využívá k tomu, aby zefektivnila své každodenní operace.

Každoročně se mlékárně Thise zpracuje celkem 115 milionů litrů mléka. Množství vody potřebné pro produkci mléka, sýrů a dalších produktů činí celkem 150 000 metrů krychlových ročně. Kromě toho zpracovává mlékárna každoročně 160 000 metrů krychlových odpadní vody ve své vlastní čističce. Protože mlékárna platí za zpracování jednoho metru krychlového vody kolem 35 dánských korun, má velký zájem na snížení celkové spotřeby vody. To je jedním z důvodů, proč se mlékárna Thise zapojila do projektu nazvaného mlékárna s úspornou spotřebou vody, jejímž cílem je, aby byly zúčastněné mlékárny na základě úsporné spotřeby vody konkurenceschopnější.

Úspora času při monitorování spotřeby
Až donedávna měřil vedoucí výroby spotřebu vody tak, že chodil 45 minut po výrobním závodě, ručně odečetl jednotlivé mechanické vodoměry a zapsal údaje do záznamového sešitu. Potom byla data přenesena do tabulky aplikace Excel.

Rychle se ukázalo, že tato metoda je všechno, jen ne efektivní. Navíc se vedoucímu výroby ne vždy podařilo transformovat data na skutečnou úsporu spotřeby vody ve výrobním závodě. Dnes je spotřeba vody monitorována mnohem jednodušeji a automaticky, stejně jako všechny další činnosti v mlékárně.
Okamžitě patrné účinky
Společnost Kamstrup je jedním z partnerů projektu mlékárny s úspornou spotřebou vody. Bylo nainstalováno 66 vodoměrů a měřičů tepla – všechny dálkově odečítané a hostované společností Kamstrup.

Součástí řešení je nástroj společnosti Kamstrup pro prezentaci dat, eButler. To znamená, že všichni mají snadný přístup k přehledu všech dat o spotřebě vody, která je automaticky zjišťována každou hodinu. Zahrnuje všechny procesy v mlékárně – od výrobního zařízení a balicí haly po závěrečné čištění strojů.
2/3 úspora

„Dříve jsme spotřebovávali každou hodinu 700 litrů vody na vyplachování .vodou. Nyní spotřebováváme 6 000 litrů vody denně. 2/3 úspora je samozřejmě extrémní případ. Úspor jsme dosáhli nainstalováním regulačního ventilu, což znamená, že úroveň spotřeby je nyní konstantní. Kromě toho je k systému připojený alarm, který nás upozorní, když spotřeba vody na vyplachování překročí 300 litrů za hodinu.“ Jens Møibæk, technický vedoucí v mlékárně Thise Dairy

– Jens Møibæk, technický vedoucí v mlékárně Thise Dairy

„Optimalizace je zajímavá a zábavná, když vidíte patrný rozdíl. Navíc se náš ekologický profil perfektně shoduje s profilem zelenější energie. Já osobně mám velká očekávání ohledně značné úspory vody v naší čisticí jednotce.“ 

– Jens Møibæk, technický vedoucí v mlékárně Thise Dairy 


Uživatelsky komfortní vizualizace spotřeby představuje rozdíl
Vizualizace spotřeby je jednou z velmi důležitých výhod, kterou mlékárna díky řešení společnosti Kamstrup získá, protože poskytne přesný přehled o tom, kde může mlékárna optimalizovat své operace a dosáhnout dalších úspor z hlediska spotřeby el. energie a vody.
Konkrétní úspory

Při několika příležitostech nám nástroj eButler pomohl objevit nákladné chyby. Například závadu v kotelně a vadný parní ventil, který propouštěl teplo, i když byl zavřený. Vadný parní ventil měl z hlediska spotřeby tepla faktor 7. 
Snadnější hlášení úřadům

Dříve musela mlékárna provádět ruční výpočet spotřeby, ale s řešením od společnosti Kamstrup je nyní správa procesu dokumentace mnohem snazší. Nejen pro vedení a zaměstnance, ale rovněž pro hlášení úřadům.

Řešení

58 vodoměrů MULTICAL® 21
8 měřičů tepla MULTICAL® 602
Data se shromažďují prostřednictvím hostovaného řešení READy
a jsou prezentována v nástroji eButler.
Období projektu: Jaro 2014 až podzim 2015