Monitorování spotřeby vody vytváří bezpečné prostředí a přehled

Komunitní družstvo Vinhandlaren, Švédsko

Díky investici do inteligentních vodoměrů a systému dálkového odečtu READy má komunitní družstvo Vinhandlaren lepší přehled o spotřebě vody.

Spolehlivá data týkající se spotřeby současně vytvořila solidní základ pro fakturaci rezidentům a zajistila lepší přehled o nákladech mimo jiné díky monitorování a rychlé detekci úniků.

Komunitní družstvo Vinhandlaren, zahrnující 90 obydlí, leží ve švédském samosprávném územním celku Sollentuna. Stejně jako řada jiných bytových a komunitních družstev používalo družstvo Vinhandlaren až dosud pro měření spotřeby vody v každé rezidenci mechanické vodoměry. Jenže družstvo obhospodařuje také dva společné prostory – zimní stadión a prádelnu – které také spotřebovávají vodu. Protože se spotřeba nikdy neměřila, dělila se rovnoměrně mezi rezidenty. Počítalo se, že tento stav se zachová. Družstvo však zjistilo, že neexistuje žádná spojitost mezi účtem družstva za vodu od vodáren a měřeními z mechanických měřičů u rezidentů. Nadešel čas na změnu!

Tento nedostatek konzistence se dal částečně vysvětlit tím, že mechanické měřiče jsou v průběhu času opotřebené a stávají se méně přesnými. Obyvatelé proto hledali moderní a na budoucnost připravené řešení. Chtěli mít jistotu, že údaje o spotřebě poskytované měřiči jsou správné.

Mimo jiné šlo o to zajistit lepší přehled o tom, jak je skutečná spotřeba rozdělená mezi rezidenty, a zároveň zajistit, že jim bude fakturována skutečná spotřeba vody. S těmito představami se komunitní družstvo rozhodlo investovat do nových, inteligentních vodoměrů Kamstrup.

Inteligentní měřiče MULTICAL® 21 byly nainstalovány a zkombinovány se systémem READy pro dálkový odečet měřičů. Jörgen Kleveborn, člen představenstva komunitního družstva Vinhandlaren, se brzy stal nadšeným příznivcem tohoto řešení:

„Se systémem READy mohu rychle a snadno odečíst všechny měřiče v naší síti. A protože odečtená data jsou v systému přímo dostupná, ušetří se tím 4-5 hodin práce.
V budoucnu si rezidenti budou moci být jisti, že obdrží správné faktury a že skutečně platí jen za vodu, kterou spotřebují.“

Platby za skutečnou spotřebu
Nové řešení přináší také přidanou hodnotu rezidentům, protože již nemusí odečítat své měřiče sami. Nyní to automaticky provádí systém READy. Skutečnost, že údaje jsou přesné znamená, že rezidenti nyní platí jen za svou skutečnou spotřebu, takže mají pod kontrolou svůj účet za vodu, neboť mohou případně svou spotřebu ovlivnit.

„Na začátku se některé domácnosti domnívaly, že platí o něco víc než dříve,“ říká Jörgen Kleveborn. „Ale bylo to způsobeno jen tím, že předtím platili příliš málo v souvislosti se svou skutečnou spotřebou, zatímco jiní platili příliš mnoho.“

Žádné další plýtvání vodou a následné platby
Inteligentní měřiče Kamstrup poskytují efektivní detekci úniků, protože jsou rychle identifikovány a omezeny velké změny úrovní spotřeby. 

Rezidenti komunitního družstva Vinhandlaren to pocítili hned po nainstalování měřičů. Dva měřiče okamžitě aktivovaly alarm v systému READy a rychle byly lokalizovány dva úniky.

Komunitní družstvo Vinhandlaren již dříve čelilo problémům ohledně úniků. Netěsnící ventil na zásobníku teplé vody měl za následek následnou platbu přibližně 16 000 DKK (asi 55 000 CZK). Nový systém zabrání výskytu podobných událostí v budoucnu, protože je mnohem snazší monitorovat spotřebu vody a rychle identifikovat abnormálně vysokou spotřebu různého typu. Investice do inteligentních vodoměrů znamená, že Jörgen i rezidenti v komunitním družstvu Vinhandlaren mohou v noci klidně spát.

O řešení

Zákazník: Komunitní družstvo Vinhandlaren (Švédsko).
Řešení: MULTICAL® 21.
Budování sítě, pevná síť READy
Počet měřicích bodů: 90
Časový harmonogram: 2015-2016.