Společnost Kamstrup pomáhá
optimalizovat spotřebu el.
energie a vody v domově důchodců.

De Veste, Naarden, Nizozemsko

Podle firmy Linthorst, která má na starosti realizaci projektu De Veste a zodpovídá také za dodávky energie a fakturaci „transparentnost celkové spotřeby energie značně usnadňuje optimalizaci dodávek energie do bytového komplexu.“

Na řešení s využitím udržitelné energie byl od samého počátku holandského projektu bydlení pro seniory De Veste kladen velký důraz. Projekt se stal z hlediska energie ještě úspornějším díky použití měřičů a komunikační technologie od společnosti Kamstrup. 

Když se bytové družstvo Habion a skupina poskytující pečovatelské služby Amaris rozhodly pro obří investici do 70 nových bytů v holandském Naardenu, rozhodly se také, že komplex budov by se měl zaměřit na udržitelnou energii. Tepelná čerpadla, akumulace tepelné energie a ventilace s pomocí rekuperace tepla proto hrají v dodávce energií do bytového komplexu důležitou roli.

Prostřednictvím dodávky 282 elektroměrů a vodoměrů a integrované komunikační sítě se dánská společnost Kamstrup podílí také na projektu De Veste. Uvádí zejména dva důvody, proč byla společnost Kamstrup vybrána jako dodavatel. 

„Měřiče Kamstrup jsou ultrazvukové měřiče bez jakýchkoli mechanických prvků, což dokonale vyhovuje našim požadavkům. Jsou přesné, spolehlivé a nevyžadují takový servis. Kromě toho přišla společnost Kamstrup s nejlepším řešením pro sběr dat. Dohromady nám systém poskytuje měření bez jakýchkoli odchylek,“ říká Jeroen van Neerbos, vedoucí projektu ve společnosti Linthorst Installatietechniek.

Transparentnost vytváří rozdíl

Podle firmy Linthorst, která má na starosti realizaci projektu De Veste a zodpovídá za dodávky energie a fakturaci „transparentnost celkové spotřeby energie značně usnadňuje optimalizaci dodávek energie do bytového komplexu.“ Očekává, že v následujících letech budou dodávky energie ještě efektivnější. Jedním z důvodů je silné zaměření na sběr dat. 

O provoz celého systému včetně hodinového sběru hodnot z měřičů tepla a vodoměrů a 15minutových hodnot u elektroměrů se stará společnost Kamstrup. Každý den se data exportují na FTP server provozovaný společností Kamstrup.

Ohromné množství dat zajišťuje, že dodávky elektrické energie a vody vždy fungují nejspolehlivějším a nejekonomičtějším způsobem. 

Mimořádným impulzem je, že každý bydlící má svůj účet, takže konečný uživatel může sledovat svou vlastní spotřebu energií ve webové aplikaci. 

„Doufáme, že v průběhu doby bude stále více bydlících věnovat více pozornosti své spotřebě a možná změní své návyky, aby ušetřili energii i peníze. To je také pozitivní vedlejší účinek projektu,“ říká Jeroen van Neerbos.

Řešení:
• 282 měřičů energie a vodoměrů
• 30 nájemních bytů (měřiče tepla a vodoměry)
• 40 bytů s pečovatelskou službou (měřiče tepla, elektroměry a vodoměry)
• Společnost Kamstrup bude zajišťovat provoz systému příštích deset let. Data se denně exportují na FTP server provozovaný společností Kamstrup.
• Časový rámec projektu: 2012-2014