Inteligentní měření řešeno na míru pro chlazení, vodu a elektřinu v Rijádu

Inteligentní měřidla přebírají na trhu podíl od mechanických měřidel

Zákazníci provádějící dílčí měření jsou typickými zákazníky MTTS. Těmto zákazníkům účtují veřejné rozvodné společnosti podle objemu a mají tedy zájem účtovat svým částem. To zahrnuje nákupní centra, obytné komplexy, obchodní parky atd. Al Bustan, obytný komplex sestávající z 850 obytných jednotek, 370 bytů 

"Dílčí měření a domácí měření jsou velmi rozšířené, ale všechna tato měřidla jsou mechanická a nelze je odečítat na dálku. Majitelé by chtěli účtovat nájemcům na dálku a spolehlivě ze svých kanceláří - aby odečítač nemusel jet ke každé jednotce."

Proč bylo vybráno řešení inteligentního měření Kamstrup

Konkurence snažící se vyhrát projekt inteligentního měření pro Al Bustan byla neústupná. Za prvé, řešení společnosti Kamstrup stálo proti ostatním výrobcům a systémovým integrátorům. Za druhé, majitel nemovitosti nechtěl přijmout žádnou další síť. Pouze stávající infrastruktura IP byla přijatelná.

MTTS, systémový integrátor a strategický partner společnosti Kamstrup pro inteligentní měření se sídly v Džiddě a Rijádu získal prestižní projekt inteligentního měření Al Bustan v Rijádu: 2.378 vodoměrů, měřidel chlazení a elektroměrů společnosti Kamstrup s IP sběrem dat a systémem správy dat.

MTTS propaguje, prodává a nabízí kompletní řešení pro inteligentní měření s integrovanými měřidly chladu, vodoměry a elektroměry. Hlavním účelem těchto projektů je účtování. Majitelé realit by rádi účtovali nájemcům přesně, na dálku a spolehlivě; inteligentní měření poskytuje potřebné ukládání dat a rozhraní mezi měřidly a fakturačním řešením.

"Zřejmý přínos synergie z kombinovaného odečtu vodoměrů, měřidel chladu a elektroměrů byl rozhodujícím faktorem při výběru měřidel Kamstrup založených na IP komunikaci a systému správy dat PcBase III Suite"

Abdul Rahman Dabban, odpovědný za prodej měřidel v MTTS

Z hlediska Abdula Rahmana Dabbana bylo řešení Kamstrup vybrána s ohledem na tyto výhody:

- Kombinované řešení : Zřejmý přínos synergie z kombinovaného odečtu vodoměrů, měřidel chladu a elektroměrů byl rozhodujícím faktorem při výběru měřidel Kamstrup založených na IP komunikaci a systému správy dat PcBase III Suite.

Flexibilní technologie odečtu měřidel : Majitel Al Bustanu odmítl instalovat novou síť pro měření. Část projektu již byla realizována. Už tu bylo optické vlákno vedoucí k domácímu připojení ve všech vilách. Majitel hledal řešení založené na stávajících infrastrukturách IP.

     MTTS a Kamstrup proto pracovali společně, aby vyvinuli a dodali kompletní systém inteligentního měření na bázi IP, kde bylo každé měřidlo napojeno na spínač IP v každé domácnosti a pak přes místní síť optických vláken do řídícího centra.

Uživatelsky příjemný systém správy dat

Majitel požadoval softwarový program, který by zjednodušil provoz a odečty. Se systémem pro správu dat od společnosti Kamstrup mohla MTTS poskytnout zákazníkovi správný software s jednoduchým uživatelským rozhraním pro sběr a správu veškerých zákaznických informací a dat z měřidel potřebných pro programy statistické analýzy a export dat do účtovacích systémů.

-    Přesná a dlouhodobě stabilní měřidla: Majitel vyžaduje stabilní a přesná měřidla s integrovanou komunikací; MULTICAL® 602 pro měření chladu, MULTICAL® 62 pro měření vody a Kamstrup 382 pro měření elektřiny splnily technické požadavky a prokázaly, že dovedou přinést významné ekonomické a provozní výhody.

-    Řešení na míru: Dodací lhůta byla těsná, ale díky intenzivní spolupráci dokázaly dva týmy z MTTS a společnosti Kamstrup přizpůsobit řešení a předložit konkurenční návrhy v požadovaném termínu.

Ekonomické a environmentální pobídky

Saúdská Arábie má největší světové zásoby ropy. Ropa představuje více než 95% vývozu a 70% vládních příjmů a ekonomický rozvoj Saúdské Arábie byl po celá desetiletí poháněn fenomenálním úspěchem ropného průmyslu. Celosvětová recese nezpůsobila pokles ekonomiky království. Abdul Rahman Dabban vysvětluje:

"Nemyslím si, že by byl saúdský trh ovlivněn finanční krizí. Země stále prodává ropu za rozumně vysokou cenu - takže nepociťujeme nedostatek peněz. Kromě toho vláda schválila významné výdajové iniciativy s cílem zajistit, aby místní obyvatelé nebyli ovlivněni potížemi odjinud".

Saúdská Arábie rázně vstupuje do stavebnictví a vodárenství - a bude mít volbu z bezpočtu způsobů, jak vydělávat na tom, aby bylo království trvale udržitelnější. Za současného stavu Saúdská Arábie stále pálí svou přebytečnou ropu a hodně z toho jde na silovou elektřinu. Ropná budoucnost však není udržitelná. Protože voda je vzácným zdrojem, investuje Saúdská Arábie velké částky do odsolovacích závodů a výrazně dotuje vodu z vodovodu.

V roce 2010 realizovala Saúdská Arábie  

ambiciózní investiční plán v oblasti energetiky a stavebnictví, který bude spolu s příznivou ekonomikou usnadňovat poptávku po energii, regulaci vody a měření.

Tyto ekonomické a environmentální tlaky na podporu udržitelného rozvoje ve stavebnictví a energetice jsou vlastně částí důvodu, proč majitel Al Bustanu zvolil kompletní řešení inteligentního měření s integrovanými měřidly vody, chladu a elektřiny od společnosti Kamstrup.

Dodací lhůta byla těsná, ale díky intenzivní spolupráci dokázaly dva týmy z MTTS a společnosti Kamstrup přizpůsobit řešení a předložit konkurenční návrhy v požadovaném termínu.

Nové plány do budoucna v MTTS

MTTS pracuje na tom, aby získala projekt pro finanční čtvrť krále Abdulláha (King Abdullah Financial District (KAFD)), prestižní projekt inteligentního měření kombinující dálkový odečet a vyúčtování elektroměrů, vodoměrů a měřidel chladu od společnosti Kamstrup, dosud však není výsledek. Mnoho z velkých projektů jako je KAFD je ve vlastnictví státních penzijních fondů, jsou však vyvíjeny a budou provozovány jako soukromé organizace. "Na rozdíl od soukromých projektů realizuje vláda v současné době několik pilotních projektů v různých částech země; to je klíčovým cílem našeho plánu na příští rok," říká Abdul Rahman Dabban.

Individuální měření komerčních i domácích účastníků není povinné. Komerčním a domácím uživatelům mají typicky právo účtovat jen státní rozvodné společnosti. Nicméně s nárůstem megaprojektů, kde rozvodné společnosti účtují majitelům a nikoliv přímo nájemníkům, majitelé postupně opouštějí paušální způsob účtování ve prospěch individuálního účtování nájemníkům podle spotřeby.

"Mnozí majitelé začínají oceňovat výhody inteligentních měřicích technologií, protože inteligentní měření je vhodné pro majitele; zabezpečuje správné a spolehlivé vyúčtování a v neposlední řadě usnadňuje zvýšení příjmů z měření", vysvětluje Abdul Rahman Dabban.

Nejlepším řešením z ekonomického hlediska je nahradit řadu dalších mechanických měřidel inteligentními měřidly. 

Individuální vyúčtování sníží nejen provozní náklady pro veřejnou síť a pro vlastníka nemovitosti, ale podpoří i lepší spotřební návyky mezi spotřebiteli ve prospěch životního prostředí.