Úspěšná renovace zaměřená na úspory energie se spolehlivými daty

Univerzita Roskilde University, Dánsko

Rozsáhlá renovace zaměřená na úspory energie umožňuje Univerzitě Roskilde University snížit každoroční spotřebu energie o 27 % a dosáhnout ročních úspor ve výši 650 000 EUR. Součástí projektu jsou inteligentní měřiče tepla a vodoměry Kamstrup.

V roce 2013 se univerzita Roskilde University (RUC) rozhodla provést komplexní renovaci zaměřenou na úspory energie v kampusu univerzity na ploše 77 800 m2. Výsledkem byla spolupráce se společností Siemens na největším projektu ESCO v Dánsku.

Analýza provedená společností Siemens odhaduje potenciální snížení každoroční spotřeby energie o 27 % s velikostí úspory 650 000 EUR. Renovace zahrnuje technické instalace, například optimalizaci systémů dálkového vytápění, instalace v budovách, ventilace, osvětlení a velkou solární elektrárnu.
Přesná data tvoří základ
Společnost Kamstrup byla vybrána, aby dodala nové, inteligentní měřiče tepla a vodoměry. Pro společnost Siemens, která musí garantovat úspory po dobu pěti let, byla důležitá instalace vysoce kvalitních měřičů; měřičů, kterým se dá věřit.
„Přesnost měřičů a podrobný přehled o spotřebě energie, který poskytují, jsou pro nás velmi důležité. Když nejsou data přesná, riskujeme špatná rozhodnutí,“ říká Kim Enevoldsen, Enterprise Sales Executive ve společnosti Siemens.
„Nepochybovali jsme o tom, že společnost Kamstrup je ten pravý partner. Protože musíme univerzitě Roskilde University garantovat úspory energie, je v sázce naše věrohodnost a nemůžeme riskovat. Zvolili jsme celkové řešení.“

S pomocí inteligentních měřičů od společnosti Kamstrup je společnost Siemens schopna monitorovat spotřebu energie na týdenní bázi a zajistit, že spotřeba bude dle očekávání. Na základě přesných dat je možné snadno identifikovat veškeré nepravidelnosti, podniknout požadované akce a iniciovat optimalizaci tam, kde je zisk největší.

„Pro nás bylo také důležité, aby bylo možné řešení měření snadno integrovat s našimi vlastními řešeními a abychom mohli v případě potřeby využít specializované znalosti a podporu. To vše je se společností Kamstrup možné.“

- Kim Enevoldsen, Enterprise Sales Executive ve společnosti Siemens

Přehled umožňuje inteligentní rozhodnutí

Přehled umožňuje inteligentní rozhodnutí
RUC v minulosti zažívala problémy s 
instalacemi dálkového vytápění ve svých budovách. Potrubí netěsnilo a vzhledem k tomu, že se používal jeden hlavní měřič pro všech 33 budov univerzity, přehled o spotřebě byl jen omezený.

Nové decentralizované vodoměry a měřiče tepla v každé budově poskytují jedinečný přehled o spotřebě v jednotlivých budovách. RUC může nyní snadno monitorovat a spravovat parametry v jednotlivých budovách a porovnávat spotřebu. 
Dokonce mají možnost v létě dodávky energií vypnout, když je díky počasí poptávka po vytápění a ohřevu teplé vody nízká.
Výhody rovněž pro společnost
Na základě vyhodnocení společnosti Siemens se předpokládá, že investovaná částka 9,5 milionu EUR se zaplatí za 14,5 roku a RUC může být hrdá, že patří mezi dánské univerzity s jednou z nejnižších spotřeb energie, aniž by musela vynaložit velkou finanční investici.

Jako bonus řešení přispívá k vytvoření „zelených“ pracovních míst a dosažení ambiciózních cílů v oblasti boje proti změně klimatu, protože se předpokládá, že projekt sníží emise CO² univerzity RUC přibližně o 1 050 tun ročně. Tímto způsobem projekt prospívá nejen životnímu prostředí, ale rovněž účtům univerzity za energie a společnosti obecně.

Údaje o projektu:

Zákazník: Roskilde University (RUC)
Měřicí body: 120 (měřiče tepla a vodoměry)
Instalace a odečet měřičů: Časový harmonogram
společnosti Siemens: Projekt ESCO byl implementován
během let 2015-2016.