"Technologie společnosti Kamstrup nám umožňuje shromažďovat údaje o faktorech, jako je napětí a kvalita dodávky, takže síť je plně pod kontrolou. Inteligentní síť".

Per Nielsen, technický ředitel v RAH Service A/S

Osm veřejných sítí - jedna platforma inteligentní sítě

Jeden z největších inteligentních kombinovaných systémů v Dánsku odečítá elektřinu, teplo a vodu

Skupina MV Group je konsorcium osmi rozvodných společností, které dodávají elektřinu, teplo a vodu, a společně investovaly do kombinované platformy inteligentní sítě, aby mohly odečítat a spravovat všechna spotřebitelská měřidla: OMNIA Suite. Zavedení kombinovaného systému, který se skládá z 153 tisíc inteligentních měřidel energie a tepla, je jedním z největších projektů výměny měřidel v Dánsku.

Systém OMNIA znamená, že rozvodné společnosti dávají vyměnit měřicí body pro vodu, teplo a elektřinu a v budoucnu je budou odečítat dálkově. Vše se zkombinuje v jediném inteligentním systému schopném zpracovat všechny formy dodávky a dodávat rozvodným společnostem velká množství provozních dat, což

poskytuje mnohem lepší způsob sledování dodávek spotřebitelům.

"Monitoring nám poskytuje lepší a podrobnější informace o napájecí síti tady a teď, takže přesně víme, kde ji můžeme optimalizovat. Je to určitě zásadní součást investice, kterou můžeme provozovat co nejblíže k maximu," říká pan Nielsen.

Kamstrup jako celkový dodavatel

Inteligentní systém s dálkovými odečty se bude skládat z 109.000 elektroměrů OMNIPOWER, 24.000 vodoměrů MULTICAL® 21 a 20.000 měřidel tepla MULTICAL® 402. Zavádění potrvá dva a půl roku a očekává se, že bude dokončeno na konci roku 2016. Kromě dodávek měřidel je společnost Kamstrup odpovědná za všechny instalace

a bude mít na starosti servis a podporu po dobu pěti let.

Pozitivní obchodní případ

Systém se ukáže být všeobecnou výhodou pro spotřebitele, rozvodné společnosti a národní hospodářství. I když v souvislosti se zavedením vznikne vícenáklad pro spotřebitele ve výši 8 - 11 EUR, výpočty Dánské agentury pro energii i ostatních ukazují, že spotřebitel může snížit roční spotřebu o dvě procenta díky větší informovanosti s inteligentním měřidlem. Pro běžnou domácnost to znamená roční úsporu 24,5 EUR. Zároveň elektroměry pomohou zvýšit konkurenci v tarifech, což ušetří dalších 15 EUR.

"Očekáváme, že doba návratnosti bude pod 10 let a předpokládaná životnost je 14 - 16 let." 

Per Nielsen, technický ředitel v RAH Service A/S

Účinnost s novým systémem

Opravdová vzpruha v úrovni služeb

Až bude instalace měřidel dokončena, pan Nielsen očekává, že roční náklady budou mnohem nižší pro všech osm rozvodných podniků. Především bude intenzivní ruční manipulace ročních odečtů měřidel převedena na automatický provoz, dále pak bude s novým systémem efektivnější i monitoring netěsností.

"Budeme schopni nabídnout našim spotřebitelům zcela jinou úroveň služeb. Po nějakou dobu jsme již zde měli požadavek na monitorování netěsností v souvislosti s vytápěním; teď to bude začleněno do systému.

Nové služby se podle předpokladu projeví,

jakmile dokončíme zavedení. Místo plateb na účet může být správným krokem měsíční fakturace. Na to se určitě podíváme, i když je to konec konců politické rozhodnutí," pokračuje pan Nielsen.

Dánská inteligentní síť v roce 2020

Investice konsorcia je částečně vyvolána skutečností, že mechanická měřidla je již třeba vyměnit, a částečně rozhodnutím vlády, že všechny dánské elektroměry musejí být odečítány bezdrátově před koncem roku 2020, aby spotřebitelé mohli sledovat svou spotřebu hodinu po hodině.

Zavedení

bezdrátově odečítaných měřidel je jádrem strategie dánské vlády pro inteligentní sítě, protože inteligentní napájecí sítě se připraví na zelenou restrukturalizaci. Tato zelená restrukturalizace bude znamenat, že až 50% dodávek elektrické energie bude v roce 2020 pocházet z větrné energie.

"Jsme velmi potěšeni smlouvou se skupinou MV Group. Vládní nařízení očekávalo celé odvětví, protože připravuje půdu pro realizaci a nastavení mnoha projektů, které rozvodné společnosti již plánovaly," uvádí Per Asmussen, generální ředitel společnosti Kamstrup A/S.

8 veřejných sítí - 153.000 měřicích míst

Thy-Mors Energi, Struer Forsyning, MES Brande, Grindsted El, Vand og Varme Forsyning, Ringkøbing Fjernvarme, Ringkøbing-Skjern Forsyning, Ikast Værkerne, RAH Service.

Jeden OMNIA Smart Grid Suite

- elektroměry OMNIPOWER

- inteligentní vodoměry

- měřiče tepla MULTICAL 402

- dohoda o servisu, podpoře a provozu

- odečet inteligentních měřidel s rádiovou sítí typu mesh a GPRS, inteligentní monitorování úniků