Úspěšné partnerství v inteligentním měření zajišťuje stabilní napájení prostřednictvím řízení na straně poptávky.

Přímočarý proces

"Máme skvělé zkušenosti s rádiovou sítí typu mesh společnosti Kamstrup a jejich schopnými inteligentními měřidly z tohoto a dalších projektů."

Otevřené a interoperabilní řešení infrastruktury pokročilého měření společnosti Kamstrup se integruje do Správy dat z měřidel společnosti Livewire tak, aby byly dodávány 30-ti minutové energetické profily.

Celkový systém umožňuje koncovému zákazníkovi využívat údaje v reálném čase a dodává mu podrobný přehled o spotřebě energie. Kromě zjevných výhod, jako je identifikace spotřebičů, které elektřinu přímo hltají, a automatická správa složitého jihoafrického tarifního systému, je AMI také prvním krokem k opravdové inteligentní síti, která posílí správu na straně poptávky. Stabilní tok informací přispěje ke stabilizaci dodávky energie

a účtování obytným oblastem.

30-ti minutové energetické profily

Zákazník si bude moci prohlédnout každodenní 30-ti minutové energetické profily za obytnou jednotku nebo skupinu obytných jednotek ve formátu podle pořadí. Systém pomáhá s přesným účtováním a rozdělením nákladů na obytnou jednotku a společné prostory.

"Úkol integrovat naše řešení MDM se vstupní částí UtiliDriver společnosti Kamstrup byl velmi přímočarý. Systém je hostován v našem Datovém centru v Kapském Městě a výkon činí působivých 100%. Máme velké zkušenosti s rádiovou sítí typu mesh společnosti Kamstrup a jejími schopnými inteligentními
měřidly z tohoto a jiných projektů."  -- projektový manažer ze společnosti Livewire Engineering and Consulting

Projekt byl pro Rand Aid vytvořen a realizován servisní společností pro online energetické informace Station7 ve Fourways, Johannesburg. Výstupní část integrace provedl jihoafrický partner společnosti Kamstrup Livewire Engineering & Consulting v Kapském Městě. Realizace proběhla v rekordním čase 6 týdnů včetně integrace mezi systémem správy dat z měřidel (Meter Data Management - MDM) společnosti Livewire a vstupní částí UtiliDriver® společnosti Kamstrup stejně jako dodávka rádiové sítě typu mesh společnosti Kamstrup, koncentrátorů a jedno- a třífázových inteligentních měřidel.

Modderfontein, Johannesburg, Jižní Afrika

Zákazník Rand Aid Luxury Retirement Village 

Partneři společnosti Kamstrup: 

- Station 7
- Livewire Engineering and Consulting

Projekt inteligentní sítě / řešení AMI:

- Kamstrup UtiliDriver, systém předávací stanice
- Rádiová síť typu mesh společnosti Kamstrup
- Jedno- a třífázová inteligentní měřidla
- Systém správy dat měřidel společnosti Livewire

Časový rámec 2012