Inteligentní měření zajišťuje spolehlivou kalkulaci a snížení nákladů na elektrickou energii

Výloha inteligentního měření

"Jestliže neměříte, nevíte."

Měření dílčí spotřeby snižuje náklady na elektrickou energii

Na Rob Ferreira High School v Mbombela (Nelspruit) vedlo inteligentní měření dílčí spotřeby elektrických instalací k posílení viditelnosti spotřebované energie. Důsledkem je zvýšený důraz na instalace hltající energii. Místo toho, aby jen měřila spotřebu energie jako celku prostřednictvím hlavního měřidla a pak zaplatila účet podle tarifu, škola zvolila ve spolupráci s Livewire variantu určit si inteligentní měřidla pro školská zařízení, kotelny, dívčí ubytovnu, chlapeckou ubytovnu, obytné prostory a dodavatele ve snaze získat jasný obraz instalace s velmi vysokou spotřebou energie.
Výsledkem bylo, že tepelná čerpadla lze použít k ohřevu vody v průběhu dne, ale kotle jsou vedeny jako záloha pro špičky.

Další měření poskytuje podrobnější informace o spotřebě energie s tím výsledkem, že vrcholnou spotřebu lze snížit a vyhnout se tím tarifům pro špičky.

Každý, kdo chce ušetřit energii, musí nejprve vědět, co spotřebovává.

Attie van Jaarsveldt, výkonný ředitel společnosti Livewire inženýrství a poradenství, používá jednoduchý vzorec pro přínosy inteligentního měření: "Jestliže neměříte, nevíte, a nakonec nejste schopni jednat účelně." 

Tyto elektroměry a měřiče tepla s různými komunikačními moduly tvoří základ nové měřicí infrastruktury. Měřicí infrastruktura je kombinace 3fázových a 1fázových měřidel, která používají GPRS a rádiové sítě typu mesh od společnosti Kamstrup s GPRS uzly koncentrátoru/brány.
Síť inteligentního měření je propojena rozhraním s energetickým datovým centrem společnosti umístěným v Kapském Městě.

Zde jsou energetické údaje zpracovávány, validovány a připojovány přes rozhraní k energetickému fakturačnímu systému a webovému portálu Liveview.  Pomocí webového portálu včetně profilů zatížení každého zařízení je možné zobrazit pro další analýzu, a skupinové zprávy mohou být sestaveny pro energetickou realokaci a displejem.

Důvěra v technologii
Systém inteligentního měření se ukazuje být schopným nástrojem pro práci s komplikovaným jihoafrickým tarifním systémem. 
Detailní obraz vzorce spotřeby vznikající z častých odečtů umožňuje vytipovat a použít přesně ten správný tarif.
Celá myšlenka zavádění inteligence do systému měření energií je eliminovat lidský faktor a těšit se z bohatších a spolehlivějších údajů.
Rob Ferreira High School, Mbombela (Nelspruit), Jižní Afrika

Kamstrup partnerem Livewire Engineering and Consulting (Pty) Ltd

Projekt:

Kombinované řešení měření dílčí spotřeby:
- elektroměry Kamstrup 
- měřiče tepla Kamstrup s různými komunikačními moduly
- rádiová síť typu mesh od společnosti Kamstrup s uzly koncentrátoru/brány GPRS.

Časový rámec 2013