Inteligentní měřiče pro snížení 1 200 účtů za vytápění

Coop A/S, Dánsko

Inteligentní vodoměry a měřiče tepla sníží spotřebu energie a optimalizují provoz v téměř 1 200 prodejnách Coop. Navíc se jedná o investici do udržení vedoucí pozice tohoto obrovského maloobchodního řetězce v oblasti řízení spotřeby energie.

Coop, největší dánský maloobchodní řetězec se spotřebním zbožím, realizuje instalaci vodoměrů a měřičů tepla Kamstrup v obchodech, skladech a administrativních budovách po celé zemi.

To je součástí ambiciózního programu výrazného snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2020.

Měřiče zajišťují transparentnost
Především nové měřiče umožňují snížit účty za vytápění a identifikovat jak chyby, tak potenciál optimalizace v obchodech: 

„Ve skladu s plochou 4 000 m2 může být úroveň spotřeby velmi vysoká, neboť se zde nachází zařízení s vysokou spotřebou energie. 

Ale vůbec jsme nevěděli, protože na hlavním měřiči není žádná indikace,“ vysvětluje Johnny Greve Andersen, EMS Manager ve společnosti Coop.

Kromě energeticky náročných instalací existuje řada příkladů menších chyb, které je nadále nutné odchytit.

„S novými měřiči dokážeme identifikovat, když je něco špatně – například ventilační systém, který zároveň topí a chladí. Takové záležitosti mohou znamenat třeba jen spotřebu dalších 10 kW tepla za hodinu, ale rychle se načítá, když se taková chyba objevuje po celý den a každý den.“

Také se dají ušetřit peníze snížením úniků vody z netěsností a opravou neefektivních operací chlazení, způsobených například nesprávným zavíráním ventilu:

„Každou hodinu může protéct 1,5 m3. Při 2 DKK za litr můžete za vyplýtvanou vodu zaplatit i 72 DKK za den. Kromě toho je tu další opotřebení trubek, extra energie na čerpání vody do trubek a podobně, takže je tu také mnoho nepřímých nákladů.“

A nakonec, je důležité, aby společnost Coop vyslala jasnou zelenou zprávu:

„Samozřejmě měříme, abychom dosáhli úspor, ale chceme rovněž ukázat, že se významně angažujeme i v této oblasti, protože ochrana zdrojů je pro nás důležitá,“ říká Johnny Greve Andersen.

Když známe průměrnou spotřebu v jednotlivých obchodech, můžeme ji mezi nimi vzájemně porovnat a identifikovat proměnné, které jsou buď příliš nízké nebo vysoké.“

– Johnny Greve Andersen

Data pro srovnání
Kromě odstraňování problémů lze data z měřičů použít k porovnání spotřeby energie v obchodech. Johnny Greve Andersen vysvětluje: „Když známe průměrnou spotřebu v jednotlivých obchodech, můžeme ji mezi nimi vzájemně porovnat a identifikovat proměnné, které jsou buď příliš nízké nebo vysoké.“

Coop proškolil řadu elektrikářů, kteří pečlivě prošli každý obchod a zhodnotili, co má smysl měřit. Obvyklý supermarket snadno zabere 10 metrů na zařízení jako jsou zásobníky teplé vody a ventilační systémy. Proto je každý měřič v systému společnosti Coop označen, aby se přesně vědělo, co a kde měří.

„Jedinečná značka na každém měřiči znamená, že optimalizace je velmi konkrétní. Například nám řekne, zda jsou otáčivé dveře efektivnější než posuvné s dveřní clonou (nepřetržitý proud vzduchu cirkulující kolem vstupu, známý rovněž jako větrací dveře nebo vzduchová clona). 

Jinak jsou to v podstatě jen dohady,“ říká Johnny Greve Andersen. V průběhu doby vytvoří množství údajů z měřičů také základ pro optimalizaci.

Zkušený subdodavatel
Zatímco celkový návrh nového systému řízení spotřeby energie v Coopu vytvořila společnost Honeywell Belgium, společnost Coop si sama vybrala ultrazvukové vodoměry a měřiče tepla Kamstrup. Software poskytuje společnost Danish Energy Data a instalaci provádí tři další subdodavatelé.

Proces instalace zahrnoval konzultace s více dodavateli kvůli velkému počtu budov, takže mít spolehlivého flexibilního dodavatele měřičů bylo klíčové,“ vysvětluje Johnny Greve Andersen: „Bylo by skvělé, kdyby všechno šlo tak dobře jako se společností Kamstrup. Jsou vynikající z hlediska následné podpory a jsou vysoce flexibilní, například když jsme potřebovali změnit časový harmonogram dodávek. Všechno šlo hladce od prvního dne.“

Bylo by skvělé, kdyby všechno šlo tak dobře jako se společností Kamstrup.

– Johnny Greve Andersen

Přizpůsobená kvalita produktů
Existovalo několik důvodů pro zvolení měřičů Kamstrup, ale kvalita byla klíčová. „Produkty Kamstrup jsme zvolili především pro jejich mimořádně vysokou kvalitu,“ říká Johnny Greve Andersen, který má rovněž velmi dobré zkušenosti z předchozí spolupráce se společností Kamstrup.

„Protože odpovídám za měřiče v 1 200 obchodech, potřebuji vědět, že pracují jak mají a Kamstrup má opravdu dobré produkty, na které se můžete spolehnout,“ pokračuje a zdůrazňuje, že výkonné servisní oddělení společnosti Kamstrup vždy dokáže rychle pomoci, když nastane problém.

Pro společnost Coop bylo rovněž důležité mít na měřičích své logo. „Chtěli jsme mít ve všech obchodech náš vlastní „hlavní měřič“, protože je to naše zodpovědnost. Když je na našich měřičích název Coop, nikdo není na pochybách, když dodavatel přijde vyměnit jeden z měřičů.“

Pozitivní čísla
Energetický program společnosti Coop má za cíl snížit celkovou spotřebu energie o 20 % do roku 2020 (ve srovnání s rokem 2014).

Existuje celkový cíl spotřeby elektřiny, vody a tepla, přičemž úspory elektrické energie jsou zdaleka největší.

Ohledně vody a tepla je cílem minimalizovat plýtvání a je vzrušující být součástí takového procesu,“ vysvětluje Johnny Greve Andersen:

„Znamená to neustále se ptát: Co můžeme udělat jinak nebo lépe? A protože to můžu vynásobit téměř 1 200 obchody, je důvod identifikovat i ty nejmenší úspory. Jsme velmi zaměřeni na budoucnost, ve které budeme hledat možnosti optimalizace a implementovat je ve všech obchodech.“

Údaje o projektu

Řešení:

  • 2 000 vodoměrů, MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100
  • 2 000 měřičů tepla, MULTICAL® 403 a MULTICAL® 602

Časový harmonogram:

  • Průběžná instalace během 24 měsíců od května 2017