Bytové družstvo v Nizozemsku chtělo dosáhnout toho, aby mohlo samo po svém spravovat účty za energie obyvatel bytových domů. S pomocí řešení od společnosti Kamstrup dosáhlo nejen toho, ale rovněž optimalizovalo svou činnost a zlepšilo služby poskytované nájemcům.

Ve městě Zevenaar, poblíž hranice s Německem v provincii Gelderland, provozuje organizace s názvem Baston Wonen pět bytových domů, přičemž jejím cílem je poskytovat dostupné bydlení se speciálním zaměřením na lidi s nízkými příjmy. 

Aby družstvo Baston Wonen zvýšilo efektivitu své činnosti a služeb poskytovaných nájemníkům, rozhodlo se nahradit mechanické měřiče inteligentními měřiči tepla Kamstrup. V kombinaci s řešením dálkového odečtu pomocí pevné sítě READy může nyní družstvo snadno zobrazit data měřičů ve své kanceláři, aniž by byl nutný přístup do bytů. 

Snadný a soběstačný odečet měřičů

Předchozí dodavatel družstva Baston Wonen dříve někoho posílal, aby fyzicky odečetl měřiče v bytech kvůli každoročnímu vyúčtování.

V důsledku toho trvalo jednomu člověku až pět dní, než odečetl všechny měřiče v komplexu. Provozní problémy rovněž vytvářelo pro družstvo Baston Wonen a jeho nájemníky rušení bydlících kvůli přístupu k mechanickým měřičům. 

Dále není nic neobvyklého, že v některých bytech došlo i k několika změnám nájemníků za rok. V předchozím systému bylo možné vypočítat, kolik energie spotřeboval každý přechodný nájemník během svého pobytu, až po skončení fiskálního roku. 

V minulosti nemělo družstvo Baston Wonen žádnou kontrolu nad správou a fakturací nájemníkům. Neexistoval způsob jak zjistit, kolik přesně energie bylo spotřebováno za konkrétní časové období.

„Když nájemníci vyžadovali účet během roku (například když se stěhovali pryč), často trvalo dlouho, než se podařilo získat odpověď od předchozího dodavatele, protože se muselo počkat až na konec fiskálního roku. Když byl vystaven účet a byly kvůli němu vzneseny dotazy, družstvo Baston Wonen bylo plně závislé na datech a výpočtech předchozího dodavatele,“ vysvětluje Albert Stöcker, technický poradce v družstvu Baston Wonen a správce sítě. 

Nyní, s řešením od společnosti Kamstrup, může družstvo Baston Wonen přesně vypočítat, kolik energie se v kterém bytě spotřebovalo za libovolné požadované období. 

To umožňuje fakturovat bydlícím jejich přesnou spotřebu, což velmi usnadňuje život všem zúčastněným.

„Všechny měřiče se odečtou během několika minut. Data v reálném čase nám poskytnou vše co potřebujeme vědět. Když má některý z našich nájemníků dotaz nebo problém, dokážeme zareagovat během 24 hodin, protože máme k informacím přímý přístup. Nebo když se někdo stěhuje pryč, připravíme fakturu v podstatě tentýž den.“

Albert Stöcker, technický poradce v družstvu Baston Wonen

Minimalizace ztrát energie

Data vygenerovaná inteligentními měřiči poskytují panu Stöckerovi cenné informace o fungování celé sítě. Software READy Manager pro dálkový odečet mu umožňuje snadno monitorovat síť a identifikovat specifické oblasti, kde lze minimalizovat ztráty. Tímto způsobem poskytuje množství dat z měřičů družstvu Baston Wonen znalosti, které mu umožní provozovat jeho činnost efektivněji.

Vizualizace spotřeby energie

Potenciálním dalším krokem družstva Baston Wonen je posílit povědomí bydlících o jejich spotřebě energie. Dá se to provést nainstalováním nástroje eButler, online řešení, které umožňuje bydlícím snadno zjistit, kolik energie spotřebovávají každou hodinu. To jim umožní přizpůsobit své chování a tak snížit spotřebu energie a ušetřit peníze za vyúčtování. Nejsou k tomu zapotřebí žádné technické znalosti, protože nástroj eButler byl navržen pro uživatele, takže je intuitivní a snadno pochopitelný. Software je v lokálním jazyce, se snadno pochopitelnou analýzou spíše v podobě grafů než čísel a tabulek.

Flexibilita je klíčem k řízení
Řešení společnosti Kamstrup umožňují bytovým družstvům, aby se rozhodla, zda si zpracují fakturaci sama, nebo ji svěří někomu jinému. Jsou poskytovány na míru připravené smlouvy o službách, ale družstva nejsou tlačena do dlouhodobých smluv. Tato flexibilita a volnost patřily k rozhodujícím faktorům, na jejichž základě si družstvo vybralo společnost Kamstrup. „Jako zákazník si můžete zvolit, jestli si data zpracujete sami nebo využijete nezávislého dodavatele,“ říká pan Stöcker.

Bytové družstvo Baston Wonen:

5 bytových domů, celkem 138 bytů, na ploše přibližně 150 x 150 metrů.
První organizace v Nizozemsku, která instalovala řešení dálkového odečtu pomocí pevné sítě READy (2015).
  

Řešení:

• Měřič tepla MULTICAL® 302 s bezdrátovou komunikací M-Bus nainstalovaný v jednotlivých bytech
• 3 hlavní měřiče tepla MULTICAL® 602 v kotelně každého bytového domu
• 2 hlavní elektroměry Kamstrup 382 v kotelně každého bytového domu
• 1 koncentrátor dat na střeše jedné z budov.