Přesnost

flowIQ® 2200 je vodoměr pro obytné budovy založený na nejnovější ultrazvukové technologii. Díky špičkové přesnosti a optimalizovanému, malému počátečnímu průtoku jen 0,9 l/h měří vodoměr flowIQ® 2200 již od té nejmenší spotřeby. Měřič je vysoce stabilní v celém dynamickém rozsahu s velmi malou tolerancí chyb. A jako statický měřič bez pohyblivých dílů, které by se opotřebovaly, si zachovává vysokou a stabilní přesnost po celou dobu životnosti až 20 let.

To vše zajišťuje spravedlivou a přesnou fakturaci spotřeby zákazníkům, zlepšuje kvalitu dat a pomáhá snížit objem nefakturované vody.

Další informace o principu fungování našich ultrazvukových měřičů najdete zde