Aktualizace na dálku

Měřič je k dispozici s právně relevantním a nerelevantním softwarem ke stažení, takže je možné snadno aktualizovat software měřiče nebo modulu, buď pomocí kabelu, nebo bezdrátově. Jak se objevují nové možnosti a požadavky, aniž by došlo k narušení právních předpisů, odečtů měřiče nebo správy sítě, vždy získáte nejnovější dostupný software měřiče nebo modulu bez nutnosti výměny měřiče.