Datový záznamník

Měřič MULTICAL® 303 má integrovaný programovatelný datový záznamník, který poskytuje roční, měsíční, denní, hodinové a minutové hodnoty. Standardně ukládá všechny relevantní registry za posledních 1400 hodin, 460 dnů, 36 měsíců a 20 let. Stačí se rozhodnout, jaká data a v jakých intervalech potřebujete.

Máte tak výhodu různorodosti informací pro fakturaci, energetickou efektivitu a účinnou diagnostiku. Můžete tak efektivně analyzovat a diagnostikovat svou instalaci a rychleji identifikovat profily zatížení, chyby a nekonzistence.