Komplexní informace o síti

Elektroměr OMNIPOWER® ukládá komplexní data a protokoly událostí s intervalem záznamu 5, 15, 30 nebo 60 minut. Data lze z měřiče OMNIPOWER® odečítat každý den, každou hodinu nebo dokonce každou čtvrt hodinu, takže máte kompletní přehled o zatížení sítě. Informace lze použít pro časové tarify a další pobídky podporující spotřebu elektrické energie mimo špičku.

Jednofázový elektroměr OMNIPOWER® podporuje rozsáhlou analýzu hlavní sítě pomocí měření zkreslení THD, účiníku, nesymetrie napětí, kolísání napětí a náhlého poklesu a zvýšení napětí.