Bezkonkurenční přesnost

Mimořádná přesnost elektroměru OMNIA® e-meter zajišťuje trvale spolehlivou fakturaci spotřeby energie, čímž se posiluje důvěra spotřebitelů. Odolnost vůči působení magnetického pole zajišťuje, že veškerá spotřeba energie je měřena správně.

Elektroměr OMNIA® e-meter je konstruován – kromě shody s MID – ve shodě s nejnovějšími normami:

  • IEC 62052-11:2020 (všeobecné požadavky)
  • EN 50470-3:2006/A1:2018 (třída činné energie B)
  • IEC 62053-21:2020 (třída činné energie 1)
  • IEC 62053-24:2020 (třída jalové energie při základním kmitočtu 1)