Rychlá instalace

Elektroměr OMNIA® e-meter je navržen tak, aby vám šetřil čas a problémy během instalace. Komunikace pomocí mobilního IoT usnadňuje plánování instalace až natolik, že ji jednoduše eliminuje. Protože je komunikační infrastruktura již k dispozici, vy se rozhodnete, kdy a kde bude další měřič nainstalován.

Uživatelsky komfortní design elektroměru OMNIA® e-meter zkracuje dobu instalace až o 1,5 minuty na měřič. Připojení je okamžitě ověřeno, takže montážní pracovník nemusí čekat a nehrozí riziko, že by odešel předčasně a musel se k instalaci znovu vrátit. Praxe ukazuje, že nepotvrzené připojení měřiče je příčinou opakované návštěvy v 3 až 5 % u venkovských a v 1 % městských instalací měřičů, přičemž průměrné náklady činí 70 EUR na opakovanou návštěvu. Takže snížení počtu opakovaných návštěv může výrazně snížit náklady na instalaci inteligentních měřičů.