Prevence výpadku proudu

Výpadkům elektřiny a dalším událostem v síti lze předejít sledováním včasných varování, jako jsou kolísání kmitočtu, kolísání napětí a vyšších harmonických kmitočtů. Ale určení hlavní příčiny poruchy kvality napětí může být obtížné a časově náročné.

Elektroměr OMNIA® e-meter je postavený na průkopnické architektuře EPU, která s nebývalou přesností analyzuje každou jednotlivou periodu napětí, proudu, kmitočtu a vyšších harmonických kmitočtů. To napomáhá k rychlému určení hlavní příčiny poruchy kvality napětí bez nutných návštěv instalací.