Rekordní příjem a zisk v roce 2017

Výroční zpráva za rok 2017

20. března 2018

8 po sobě jdoucích let mimořádného růstu pro globální vedoucí firmu v oblasti inteligentních řešení měření. Úspěšná uvedení produktů na trh a zřetelné digitální ambice zajišťují neustálý růst.

Kamstrup, vedoucí světový poskytovatel v oblasti inteligentních řešení měření spotřeby energií a vody, dosáhl osmý rok za sebou rekordního obratu, který v roce 2017 činil 2,1 miliardy DKK (282 milionů EUR). Zisk před zdaněním dosáhl částky 311 milionů DKK (42 milionů EUR). 

Nový generální ředitel společnosti Kamstrup, Kim Lehmann – který na tento post nastoupil na začátku roku 2018 – poznamenává, že si nemohl přát lepší startovní pozici:

„Společnost Kamstrup je dobře řízená společnost s jasnou vizí budoucnosti. Chceme pro naše zákazníky vytvářet pokrok zaváděním nových digitálních příležitostí. Jedním z našich snů je, aby jednoho dne dostávala jedna miliarda lidí čistou vodu z distribuční sítě za pomoci inteligence od společnosti Kamstrup,“ říká Kim Lehmann.

Společnosti Kamstrup se podařilo zvýšit její podíl na trzích měření spotřeby elektrické energie a tepla. V roce 2017 a v letech předchozích společnost získala a začala realizovat velké projekty jako je projekt se společností Radius,

vlastněnou dánskou energetickou společností Ørsted, v jehož rámci se v Kodani a jejím okolí nainstaluje jeden milion dálkově odečítaných elektroměrů.

Na trhu měření spotřeby vody zaznamenává společnost Kamstrup zvyšující se poptávku po inteligentních řešeních měření. Ambice společnosti podporovat technologický přechod od mechanických k inteligentním měřičům vyústila v dvojciferný růst. Následkem toho otevřela společnost v roce 2017 vodní centrum, jež se věnuje výrobě za pomoci špičkových technologií, které podporuje výrazné zaměření společnosti Kamstrup na automatizaci, digitalizaci a vývoj produktů.

Rychlý růst v oblasti vodního hospodářství v USA rovněž vedl k otevření výrobních závodů mimo Skandinávii. „Koncem roku 2017 jsme rozjeli novou výrobu v Georgii, ve státě Atlanta, se stejnou úrovní automatizace jako v našich stávajících výrobních závodech. Tyto nové závody jsou znakem našeho úsilí přesunout naši činnost blíž k našim zákazníkům a být jim flexibilním partnerem,“ říká Kim Lehmann.

Všechny ostatní závody průmyslové výroby jsou v současnosti situovány v centrále společnosti, v Dánsku.

Nové produkty uváděné na trh v roce 2017 zahrnují upgrade měřičů a integraci technologie IoT do stávajících řešení.

„Jako vedoucí firma v oblasti digitalizace a se speciálním zaměřením na vývoj analytických nástrojů umožňujících plně využít získaná data umožňujeme našim zákazníkům snížit ztráty při dodávce vody a energií. Pohled na distribuční síť založený na datech je pro dodavatele klíčový z hlediska optimalizace jejich činnosti,“ říká Kim Lehmann.

Neustálé investice do inovace a tržní expanze vedly k nárůstu počtu zaměstnanců, takže v roce 2017 vzniklo přes 100 nových pozic. Ve snaze najít vysoce kvalifikované zaměstnance pro oddělení výzkumu a vývoje společnost také nedávno připojila novou jednotku pro vývoj softwaru ve španělské Malaze. Společnost Kamstrup plánuje, že v roce 2018 vytvoří stejný počet nových pozic.

„Budeme pokračovat v naší expanzi a očekáváme, že v roce 2018 získáme další podíly na trhu díky výrazným investicím do trhu a vývoje produktů, automatizace a digitalizace,“ říká Kim Lehmann.