Rekordní rok pro Kamstrup

Rok 2014 byl pro Kamstrup dalším rekordním rokem, ve kterém dosáhl na trhu charakterizovaném mírným růstem významného nárůstu o devět procent.

„Zvýšili jsme naše tržby ve všech oblastech naší obchodní činnosti a dosahujeme růstu, zejména na mezinárodních trzích vodohospodářství. Stále více a více dodavatelů vody si uvědomuje, že inteligentní měřidla vody přinášejí velké výhody a my jsme zaznamenávali vzrůstající zájem o naše řešení pro měření spotřeby vody po celý rok 2014.“

Per Asmussen, CEO.

Optimistický výhled pro rok 2015

Pozitivní vývoj společnosti Kamstrup z předchozích let trvá. Navzdory tomu, že globální trh s měřidly spotřeby energie a vody vykázal v roce 2014 pouze mírný nárůst, společnosti se podařilo v řadě zemí zvýšit svůj podíl na trhu. To znamená, že celkové tržby společnosti Kamstrup se zvýšily na 185 milionů EUR, což odpovídá nárůstu o devět procent ve srovnání s rokem 2013. Ještě významnější je, že tento vývoj přinesl zisk před zdaněním 35 milionů EUR.
Úroveň obratu i tržeb je nejvyšší v historii společnosti, což lze do značné míry přičíst investicím společnosti Kamstrup do vývoje produktů, neboť několik úspěšných uvedení produktů na trh posílilo globální pozici společnosti.
K pozitivním výsledkům současně přispěly pokračující investice společnosti Kamstrup do nepřetržité automatizace výroby a zlepšení kvality.
Navíc pozitivně přispěl k zisku za uplynulý finanční rok také prodej holandské plynové divize společnosti Kamstrup, i když výsledky společnosti by i bez prodeje této divize byly přesto rekordní. V souvislosti se vzrůstajícími investicemi společnosti Kamstrup do rozvoje nových trhů a vývoje produktů a s obecným vývojem trhů považuje společnost Kamstrup výsledky uplynulého roku za velmi uspokojivé.
Společnost Kamstrup zaznamenala dvouciferný růst na několika zahraničních trzích a očekává, že v roce 2015 bude nadále zvětšovat svůj podíl na trhu. Zejména by měl být tento pokrok patrný ve světle investic společnosti Kamstrup do vývoje produktů a v posílení obchodních a marketingových aktivit. Společnost Kamstrup také nadále investuje do svých pracovních sil a očekává, že v roce 2015 přijme kolem 100 nových zaměstnanců. Dvě třetiny těchto nových pracovních míst budou spojené s vývojem produktů a rozvojem trhů.
„V roce 2015 očekáváme pokračující růst ve všech našich sférách činnosti a zvláště pak na našich globálních trzích měření spotřeby vody. Nicméně očekáváme o něco nižší výsledek ve srovnání s rokem 2014, což bude primárně způsobeno jednorázovým příjmem z prodeje naší holandské plynové divize a zvýšením investic do vývoje produktů a rozvoje trhů,“ říká Per Asmussen, CEO.