Voda
Přesnost
Správa dat měřičů

Vysvětlení přesnosti vodoměrů

Někdy vás mohou přivést do rozpaků i ty nejjednodušší věci, když je začnete zkoumat podrobně zblízka. Přesnost měřičů je jednou z nich. Ale protože vodoměr zajišťuje férové vyúčtování služeb a produktů dodavatele, je naprosto klíčové vědět, co má vliv na jeho přesnost – a co nikoli.

Při měření spotřeby vody je někdy dynamický rozsah mylně zaměňován za přesnost a měřiče s větším dynamický rozsahem jsou tak považovány za přesnější než měřiče s nízkým dynamickým rozsahem. Ačkoli dynamický rozsah s přesností souvisí, mezi těmito dvěmi vlastnostmi neexistuje přímo propojení.

Dynamický rozsah ve skutečnosti vlastně neříká nic o skutečné měřicí schopnosti měřiče. Abyste mohli učinit informovaná rozhodnutí o investici do vodoměrů a získali za své peníze maximum, nemůžete se dívat jen na toto jediné číslo, ale musíte provést vyhodnocení z širšího pohledu.

Přesnost v praxi

Měřič s nižším dynamickým rozsahem může být ve skutečnosti přesnější než měřič s vysokým dynamickým rozsahem.

Abyste tedy správně zhodnotili přesnost, nedívejte se jen na dynamický rozsah, ale vezměte v úvahu také nižší počáteční průtok, přesnost v maximální povolené toleranci chyb a způsob měření.

Ve společnosti Kamstrup neklademe během vývoje a výroby vodoměrů hlavní důraz na dynamický rozsah. Naše měřiče nemají nutně nejvyšší dynamický rozsah na trhu, ale dokážeme zajistit velmi vysokou přesnost prostřednictvím: Robustní konstrukce a přísná tolerance komponent, kalibrace a nastavení zaznamenané v databázi a neustálé testování měřiče při třech průtocích.

Vysvětlení přesnosti měřiče nemusí být obtížné. Pokud je pro vás nejdůležitější dynamický rozsah, musíte k určení skutečného vlivu vztáhnout toleranci chyb k profilům zákazníků (jak zákazníci spotřebovávají vodu).

Pokud vás naopak nejvíce zajímá nízký průtok, vezměte v úvahu skutečný způsob měření a životnost měřiče.

Jak ovlivňuje dynamický rozsah opětovné ověření měřiče

Aby byla zajištěna vysoká a konzistentní přesnost, každý vodoměr musí být před použitím ověřen podle národních nebo mezinárodních předpisů. V některých zemích je rovněž nutné po uplynutí daného časového intervalu znovu ověřit část měřičů nebo všechny, aby bylo zajištěno, že se přesnost během doby nezhoršuje.

Ale jaký vliv má dynamický rozsah vodoměru na opětovné ověření měřiče a proč může být složitější opětovné ověření měřiče s vyšším dynamickým rozsahem?

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6