Voda
Akustická detekce úniků (ALD)
Digitalizace
Provozní účinnost

Vezměte budoucnost za svou s ultrazvukovou technologií měření spotřeby vody

Být připraven na hospodaření s vodou v budoucnu znamená používat nejlepší vodoměr. Díky rychlému vývoji nových technologií, co bylo ještě nedávno dobré, už dnes dostatečně dobré není. Nyní je čas rozloučit se s mechanickými vodoměry a přivítat inteligentní ultrazvukové vodoměry a výhody skutečné digitalizace.

Měření na principu ultrazvuku a jeho výhody

Měřící technologie založená na ultrazvukovém principu je nepochybně jednou z nejspolehlivějších technologií v oboru statického měření. Měřiče neobsahující žádné pohyblivé části zajišťují mimořádnou přesnost bez jakékoli údržby a s ní spojenými náklady. Řešení Kamstrup, použité kdekoli na světě, se bude skládat z ultrazvukového měřiče a digitálního systému dálkového odečtu, čímž vznikne účinné a efektivní řešení inteligentního měření.

Podívejte se na video s podrobnostmi o měření na principu ultrazvuku, a jak tento způsob odstraňuje nedostatky tradičního měření.

Proč ultrazvukové vodoměry překonávají mechanické

Mechanické měřiče byly dlouho první volbou. Ale s nástupem digitalizace vzrůstá potřeba komunikace a konektivity. Inteligentní ultrazvukové měřiče nemají na rozdíl od svých mechanických protějšků žádné pohyblivé součásti. Díky tomu jsou trvanlivější a zajišťují stabilní a vysokou přesnost po celou dobu své životnosti. Ultrazvukové měřiče poskytují zřetelný obraz dat ze sítě a také přesnou fakturaci. Na rozdíl od mechanických měřičů ultrazvukové měřiče umožňují také dálkový odečet bez dalších dodatečných zařízení.

Sběr dat je rychlejší a zlepšuje distribuci zdrojů, protože předchází chybným odečtům a následným kontrolám. Tím ušetříte čas a peníze, které můžete vynaložit na sběr užitečných dat, abyste mohli svým zákazníkům poskytovat lepší služby. Inteligentní alarmy zabudované v ultrazvukových měřičích umožňují účinně detekovat úniky, prasklé potrubí a zpětný tok, čímž snižují plýtvání vodou v distribuční síti a předchází ztrátám příjmů.

Přesnost ultrazvukových vodoměrů

Ultrazvukový měřič neobsahuje žádné pohyblivé díly, takže méně podléhá opotřebení. To znamená, že si udržuje vysokou a stabilní přesnost po celou dobu životnosti, čímž umožňuje správnou fakturaci a lepší kvalitu dat.

Dálkový odečet

Dálkový odečet ultrazvukového vodoměru může zkrátit dobu sběru dat z několika týdnů na několik hodin. Zajišťuje přesná data, lepší rozdělování zdrojů a zlepšení služeb zákazníkům.

Ultrazvuková technologie pomáhá snižovat ztráty vody

Inteligentní alarmy v ultrazvukovém vodoměru umožňují účinnou detekci úniků a snižují objem nefakturované vody – protože čím rychleji je únik objeven a zastaven, tím menší ztrátu vody způsobí.

Přechod ke statickým vodoměrům již probíhá

Jste připraveni na diskusi o ultrazvukovém měření?

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6