Dílčí měření
Voda
Chlad
Elektřina
Teplo
Legislativa

Jste připraveni na GDPR?

Podívejte se, jak nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zpřísňuje požadavky na ochranu osobních údajů. A jak zvyšuje vaši odpovědnost, protože pracujete s údaji o spotřebě.

O čem nařízení je a kdo je odpovědný?

Od května 2018, kdy vstoupilo v platnost nařízení GDPR, musíte více zvažovat, jakým způsobem sbíráte, chráníte a zpracováváte údaje nájemníků. Jinými slovy, musíte být schopni zdokumentovat úroveň zabezpečení řešení měření a jakým způsobem vy a váš poskytovatel řešení zajišťujete zabezpečení údajů.

Podle nařízení GDPR musí být ochrana a zabezpečení údajů zabudovány do řešení měření od samého začátku. Svádí to k domněnce, že za zabezpečení údajů odpovídá poskytovatel řešení. To je – také – ale protože s odečty údajů o spotřebě pracujete vy, zodpovídáte za to, že řešení jsou v souladu s nařízením GDPR. Z tohoto důvodu musíte vědět, co máte požadovat po poskytovateli řešení z hlediska zajištění vaší činnosti, a co odpovědět, když se vás nájemníci zeptají na svá práva ohledně ochrany údajů.

Co zajišťuje Kamstrup

Abychom měli jistotu, že naše řešení měření vždy poskytnou data, která jsou zároveň důvěrná a ve své originální podobě, vyvíjíme a navrhujeme je tak, aby zohledňovala následující principy zabezpečení:

Sdílená odpovědnost

Vzhledem k tomu, že pracujete s odečty spotřeby, zodpovídáte za sběr, ochranu a zpracování údajů vašich nájemníků. Proto musíte vědět, jak jsou vaše řešení měření nastavena a zabezpečena. Dosáhnete toho jedině tím, že položíte otázky svému poskytovateli řešení a budete trvat na transparentnosti řešení.

Jako poskytovatel řešení zodpovídáme za řešení, která vyvíjíme, provozujeme a hostujeme pro řadu zákazníků z celého světa. Takže transparentnost je úkolem, který bereme na sebe. Řešení Kamstrup je zabezpečené. Za to ručíme.

Otázky pro vašeho poskytovatele řešení

Jak vysvětlím nájemníkům, jak jsou chráněna data z měřičů?

Jak zpracováváte individuální šifrování a šifrovací klíče?

Můžete zdokumentovat zabezpečení řešení?

Můžete zdokumentovat, jak pracujete se zabezpečením dat?

Jak spravujete práva k systému a zaznamenáváte, kdo a kdy co dělá?