Dílčí měření
Energetická účinnost
Inteligentní měření
Udržitelnost

Nové požadavky. Nové možnosti.

Pro někoho představuje Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED) příležitost ke změně dílčího měření. Jiní v něm vidí další komplikaci v již tak složitém pracovním procesu.

Od října 2020 změní EED způsob administrativy ohledně dodávek
tepla. S okamžitou platností – a do budoucna. Ve společnosti Kamstrup se chystáme pomoci jak skeptikům, tak optimistům. S malými změnami i velkými vylepšeními. Ve skutečnosti vám pomůžeme na každém kroku cesty spojené s EED.

Důležitá data

 

Víme, že měření spotřeby je jen jednou z mnoha součástí správy nemovitostí. Proč tedy právě z tohoto důvodu současně neusnadnit měření a zároveň nesplnit požadavky Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED)?

Někteří považují směrnici za příležitost ke změně současných postupů měření. Jiní v něm naopak vidí další komplikaci v již tak složitém pracovním procesu. Bez ohledu na to, jak se na ni díváme, podnítí EED změnu ve třech konkrétních oblastech:

• Dálkový odečet měřičů
• Sběr dat a spravedlivé vyúčtování
• Informovaní a zplnomocnění nájemníci

Ambicí směrnice je, aby inteligentní měřiče poskytly nájemníkům nový pohled na jejich spotřebu a umožnily jim tak optimalizovat spotřebu energie a teplé vody. To vše s cílem šetřit zdroje – jak finanční, tak přírodní. 

To znamená, že EED je buď možností jak začít, nebo příležitostí posunout se dál. V každém případě je potřeba dobrý plán a příprava implementace. Největší dopad na vaši činnost bude mít požadavek EED, aby měřiče poskytovaly data. Vám. A vašim nájemníkům. Když budete považovat data za znalosti místo za pouhá čísla, umožní vám to stát se důvěryhodným partnerem a skutečně podpořit energetickou účinnost.

Opravdovým začátkem cesty spojené s EED je eliminování každodenních problémů a hledání cest, jak realizovat potenciál správy nemovitostí. Data z inteligentních měřičů poskytují setrvalý tok informací o spotřebě, výkonnosti a stavu systému. Ale představují také zlatý důl informací, na jejichž základě lze optimalizovat prostředky a činnosti. Vytváří transparentnost a dokonalý základ pro rozhodování a stanovení priorit. 

Uvědomujete si důležitost role, kterou budete hrát v nadcházející transformaci? Místo abyste byli „pasivním“ prostředníkem a správcem, budete informovaným partnerem, který napomáhá pozitivní změně v oblasti spotřeby tepla a teplé vody ve vašich nemovitostech – a také katalyzátorem změny. Pro vaše nájemníky. A pro životní prostředí. 

 

Vaše výhody

Přechod na inteligentní měřiče vám garantuje přístup k přesným údajům o měření a informacím o spotřebě. To zajišťuje spravedlivé individuální vyúčtování – a svým nájemníkům pomůžete optimalizovat jejich každodenní spotřebu energie. A dodržíte požadavky EED.

Výhody pro vaše nájemníky

Počet uvědomělých spotřebitelů a občanů stále roste – zvláště v oblasti spotřeby energie. Díky znalostem, které jim poskytnete, mohou vaši nájemníci změnit své zvyklosti v oblasti spotřeby, což šetří zdroje – jak finanční, tak přírodní.
 

„EED představuje příležitost poskytovat nájemníkům ještě lepší služby, protože informace o spotřebě se dostávají přímo k nim, což rovněž podpoří změny jejich návyků.“

– Steen Schelle Jensen, Head of Product
Management – Heat Cooling Solutions, Kamstrup