Teplo
Přesnost
Odečet měřičů

Dlouhodobá přesnost

Správná fakturace vyžaduje spolehlivá data a správné měření

Každý měřič je měřicím přístrojem, podobně jako benzinová čerpací stanice nebo váha u řezníka. Zákazníci spoléhají na jejich přesnost, popravdě řečeno jim nic jiného nezbývá. A proto má prokazatelnost přesnosti zcela zásadní význam. Měřič energie je nejdůležitějším referenčním bodem mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. a protože měřiče energie fungují jako pokladna poskytovatele služby, jedná se také o velmi citlivý bod. I pouhé podezření zákazníka na nepřesnost měřiče energie by mohlo vztah destabilizovat a rovněž ztížit navázání dialogu i o ostatních záležitostech. Naše měřiče energie jsou podrobovány různým testům místních i mezinárodních subjektů pro dokumentování stability měření v čase. Testy prokazují významné rozdíly mezi různými výrobky ve stabilitě měření.

Kamstrup uvedl na trh první ultrazvukový měřič v roce 1991. Bylo prokázáno, že ultrazvukový měřič představuje velmi spolehlivou technologii a od uvedení na trh byl dále vyvíjen a několikrát vylepšen s jasným zaměřením na zlepšení stability měření po celou dobu životnosti výrobku.

Stabilita měření

Dokumentace správného měření a spolehlivé údaje o spotřebě.
Pro zajištění stability měření si necháváme pro naše snímače průtoku provádět typové schválení podle normy EN 1434, což zahrnuje 2400 hodinový test stability měření snímačů průtoku.

V rozsáhlém 4800 hodinovém testu německá teplárenská společnost (AGFW) rovněž testuje odolnost vůči oděru. Kromě toho Kamstrup provádí opakované namátkové testy používaných snímačů průtoku, které jsou v Dánsku povinné každých šest let. Na základě toho můžeme dokumentovat, že naše měřiče tepla měří správně a poskytují spolehlivé údaje o spotřebě i po více než 15 letém používání.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6