Automatizovaná výroba

Díky automatizovaným výrobním závodům nabízíme našim zákazníkům přizpůsobené produkty, konkurenceschopné ceny a nejkratší dobu dodání na trhu.

Ve společnosti Kamstrup se trvale snažíme vytvářet pro naše zákazníky lepší a trvalou hodnotu. Naše automatizovaná výroba a kvalifikovaní zaměstnanci hrají klíčovou roli v procesu, který zajistí, že zákazníci dostanou to nejlepší řešení na trhu z hlediska kvality, flexibility a inovace.

Po roce 2000 jsme se rozhodli zcela zmodernizovat naše výrobní závody ve Stillingu. Až do té doby provozovala společnost Kamstrup hromadnou výrobu stejně jako každá jiná společnost v oboru. Abychom skoncovali s hromaděním skladových zásob a dokázali přesně dodržovat dodací podmínky, rozhodli jsme se výrazně investovat do automatizovaných výrobních linek.

Naše automatizovaná výroba umožňuje přizpůsobit každou dodávku potřebám konkrétního zákazníka. Bez ohledu na objem jsme nyní schopni vyrobit každou objednávku v řádu několika dní. Kromě toho nám flexibilita automatizovaných výrobních linek umožňuje zachovat krátkou dobu dodání a efektivně se vyhnout velkým skladovým zásobám.

Tyto výhody zajišťují trvale vysokou kvalitu našich produktů a služeb, což představuje tu největší výhodu pro naše zákazníky, kteří jsou závislí na přesném a spolehlivém měření, aby mohli realizovat optimalizaci provozu a fakturaci svým zákazníkům.

V souvislosti s přizpůsobením se požadavkům zákazníků je důležité si uvědomit, že každý zákazník je jedinečný a má specifické požadavky a potřeby. Při našem uspořádání automatizované výroby se zákazníků zeptáme, co chtějí, a potom nastavíme roboty, aby vyrobily přesně to co zákazník chce.

Nejmodernější roboty 

Ve snaze o inovace a se silnou důvěrou v potenciál technologií a digitalizace nadále investujeme do nových technologií. S pomocí špičkových zařízení a nejmodernějších robotů jsme schopni poskytnout konzistenci, přesnost a kvalitu u jakékoli objednávky, velké i malé.

 

Odpovídající rámcová struktura

Vysoký stupeň automatizace v naší výrobě vyžaduje technicky zdatné zaměstnance. Rozsáhlé školicí a vzdělávací programy zajišťují kompetentní realizaci a kontrolu kvality u všech našich produktů a řešení.

Kromě toho těsná blízkost oddělení výroby a vývoje usnadňuje rychlou inovaci. Jelikož je oddělení výzkumu a vývoje pod jednou střechou s výrobou, jsme schopni zkrátit dobu uvedení nových produktů na trh na základě svižné a efektivní komunikace.

Navíc jsme přesvědčeni, že úzká spolupráce mezi různými odděleními podporuje sdílení znalostí. Protože máme k dispozici značný počet odborníků s různými specializacemi, je to klíč k efektivitě nákladů a podpoře inovací. A díky krátké vzdálenosti mezi výzkumem a vývojem a výrobou není daleko od nápadu k realizaci. Oddělení výzkumu a vývoje se také podílí na neustálém zlepšování kvality. To poskytuje cenné informace pro vývoj budoucích produktů, což nám rovněž umožní plnit požadavky našich zákazníků na mnoho let dopředu.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6