Zabezpečení dat

Je vaše řešení v souladu s nařízením GDPR?
Podle nařízení GDPR musíte jako ředitel dodavatelské firmy či správce nemovitosti řešit způsob sběru, ochrany a zpracování dat o spotřebě. Musíte být schopni zdokumentovat zabezpečení řešení měření a to, jak vy a vaši dodavatelé zajišťujete zabezpečení údajů.  Dlouhodobě pracujeme na zabezpečení včetně naší certifikace podle normy ISO27001 a zabezpečení jsme od začátku integrovali do našich řešení měření. Na požádání vám můžeme poskytnout dokumentaci týkající se toho, jak jsme implementovali naše řešení zabezpečení dat.

Zabezpečené řešení

Naší nejdůležitější úlohou z hlediska regulace je dodávat řešení měření spotřeby vyhovující platným požadavkům, a právě to činíme. Na sebe i na naše řešení klademe vysoké nároky ohledně zabezpečení a snažíme se udržet v popředí technologického rozvoje, což zajišťujeme tím, že naši interní specialisté trvale testují a zkouší naše systémy. Protože zároveň od začátku integrujeme zabezpečení do našeho vývojového procesu, naše měřiče, systémy a procesy jsou navrženy tak, že zabezpečení okolo našich dat je na té nejvyšší úrovni. 

Pět principů zabezpečení

Definovali jsme pět principů zabezpečení, které vždy používáme jako výchozí body při vývoji řešení. Tyto principy zajišťují, že řešení vyhovují požadavkům a zpracování dat je důvěrné.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6