Nadszedł czas, aby lepiej poznać sieci ciepłownicze

Ogrzewanie i chłodzenie budynków to najbardziej energochłonne potrzeby naszego społeczeństwa. Realizowanie celów dla klimatu i efektywności wymaga przyjęcia zrównoważonej strategii, która łączy w sobie zwiększone użycie energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw.

Aby zoptymalizować obecne sieci ciepłownicze pod kątem wyższej efektywności oraz integrować z siecią dystrybucyjną rosnącą liczbę zmiennych źródeł ciepła, konieczne jest dysponowanie wiedzą. Wiedzą opartą na stałym dostępie do podglądu natężenia przepływu, temperatury i faktycznej wydajności systemu. Wiedzą na temat tego, jak najlepiej utrzymywać i wykorzystywać zasoby.

Od wiedzy na temat zarządzania produkcją i przewidywania jej, po znajomość najniższej temperatury, z jaką może pracować sieć – inteligentne rozwiązania pomiarowe oraz odbierane z dużą częstotliwością dane zapewniają wiedzę i narzędzia niezbędne do łączenia ze sobą danych z całego łańcucha wartości oraz wykorzystywania ich zarówno w codziennej pracy, jak i do długoterminowego planowania i utrzymania.

Nadszedł czas, aby zoptymalizować produkcję energii, zarządzanie nią i jej dystrybucję. Nadszedł czas, aby wiedzieć!

Jaki będzie twój kolejny krok?

Twoja sieć daje ci ogromne możliwości optymalizacji działalności twojego przedsiębiorstwa. Do wykorzystania tego potencjału niezbędne są inteligentne liczniki oraz zdalny odczyt danych.

Odbierane z dużą częstotliwością dane pomagają w optymalizacji oraz zwiększeniu transparentności twojej sieci.

Inteligentne pomiary ciepła według Kamstrup

Zainspiruj się optymalizacjami sieci

Wartość danych

Nie można zoptymalizować czegoś, co nie zostało zmierzone. Dane z inteligentnych liczników oraz zdalny odczyt mogą zapewnić transparentność oraz wgląd w sieć.

Im więcej danych, tym większa wytworzona wartość.
Musisz tylko zadać sobie jedno pytanie – jakie potrzeby ma twoje przedsiębiorstwo dziś, i jakie będzie miało w przyszłości?

KOLEJNY krok

Twoja sieć dystrybucyjna
Twój podgląd
Twoja wartość

Możesz czuć się przytłoczony tymi wszystkimi wyzwaniami i problemami, na jakie napotykasz w codziennej pracy swojego przedsiębiorstwa. Możesz jednak spojrzeć na nie inaczej – jak na możliwości generowania nowej wartości. 

Nieważne, do czego dążysz i jakie są twoje plany – kolejny krok będzie zawsze tym najważniejszym.

Efektywne energetycznie dostawy ciepła

Sieci ciepłownicze stanęły w obliczu nowej rzeczywistości energetycznej – takiej, w której inteligentne pomiary oferują wiedzę opartą na danych, umożliwiając zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej. 

Pobierz naszą publikację i dowiedz się, co charakteryzuje inteligentny system energetyczny oraz jak ważna jest efektywność i transparentność całego łańcucha energetycznego, aż do odbiorcy.