Nadszedł czas, aby lepiej poznać sieci ciepłownicze

Ogrzewanie i chłodzenie budynków to najbardziej energochłonne potrzeby naszego społeczeństwa. Realizowanie celów dla klimatu i efektywności wymaga przyjęcia zrównoważonej strategii, która łączy w sobie zwiększone użycie energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw.

Aby zoptymalizować obecne sieci ciepłownicze pod kątem wyższej efektywności oraz zintegrować z siecią dystrybucyjną rosnącą liczbę zmiennych źródeł ciepła konieczne jest posiadanie wiedzy. Wiedzy opartej na stałym dostępie do podglądu natężenia przepływu, temperatury i faktycznej wydajności systemu. Wiedzy na temat tego, jak najlepiej utrzymywać i wykorzystywać zasoby.

Od wiedzy na temat zarządzania produkcją i przewidywania jej, po znajomość najniższej temperatury, z jaką może pracować sieć – inteligentne rozwiązania pomiarowe oraz odbierane z dużą częstotliwością dane zapewniają wiedzę i narzędzia niezbędne do łączenia ze sobą danych z całego łańcucha wartości oraz wykorzystywania ich zarówno w codziennej pracy, jak i do długoterminowego planowania i utrzymania.

Nadszedł czas, aby zoptymalizować produkcję energii, zarządzanie nią i jej dystrybucję. Nadszedł czas, aby wiedzieć!

Zainspiruj się optymalizacjami sieci

Wartość danych

Nie można zoptymalizować czegoś, co nie zostało zmierzone. Dane z inteligentnych liczników oraz zdalny odczyt mogą zapewnić transparentność oraz wgląd w sieć.

Im więcej danych, tym większa wytworzona wartość.
Musisz tylko zadać sobie jedno pytanie – jakie potrzeby ma twoje przedsiębiorstwo dziś, i jakie będzie miało w przyszłości?

KOLEJNY krok

Twoja sieć dystrybucyjna
Twój podgląd
Twoja wartość

Możesz czuć się przytłoczony tymi wszystkimi wyzwaniami i problemami, na jakie napotykasz w codziennej pracy swojego przedsiębiorstwa. Możesz jednak spojrzeć na nie inaczej – jak na możliwości generowania nowej wartości. 

Nieważne, do czego dążysz i jakie są twoje plany – kolejny krok będzie zawsze tym najważniejszym.

Efektywne energetycznie dostawy ciepła

Sieci ciepłownicze stanęły w obliczu nowej rzeczywistości energetycznej – takiej, w której inteligentne pomiary oferują wiedzę opartą na danych, umożliwiając zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej. 

Pobierz naszą publikację i dowiedz się, co charakteryzuje inteligentny system energetyczny oraz jak ważna jest efektywność i transparentność całego łańcucha energetycznego, aż do odbiorcy.