Rozwiązania do pomiarów ciepła

W miarę zwiększania się zapotrzebowania na energię oraz intensyfikację procesów urbanizacyjnych, stajemy się świadkami nieuchronnego wyczerpywania się paliw kopalnych oraz wzrastania finansowych i środowiskowych kosztów produkcji energii. Dlatego tak ważne jest nie tylko ograniczenie zużycia zasobów, ale też zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji energii oraz zarządzania nią. 

W rezultacie dostawcy muszą zwiększyć swoją efektywność energetyczną, jednocześnie optymalizując pracę swoich przedsiębiorstw, ograniczając koszty i oferując lepszą obsługę klienta. Kluczowym elementem wprowadzanych zmian są inteligentne pomiary, ponieważ nie można zoptymalizować czegoś, co nie zostało zmierzone. Precyzyjne dane, odbierane z dużą częstotliwością, dają dostawcom podgląd sieci dystrybucyjnej, odbiorców oraz zasilanych budynków w czasie rzeczywistym.

Jaki będzie twój kolejny krok?

Twoja sieć daje ci ogromne możliwości optymalizacji działalności twojego przedsiębiorstwa. Do wykorzystania tego potencjału niezbędne są inteligentne liczniki oraz zdalny odczyt danych.

Odbierane z dużą częstotliwością dane pomagają w optymalizacji oraz zwiększeniu transparentności twojej sieci.

Inteligentne pomiary ciepła według Kamstrup

Zainspiruj się optymalizacjami sieci

Wartość danych

Nie można zoptymalizować czegoś, co nie zostało zmierzone. Dane z inteligentnych liczników oraz zdalny odczyt mogą zapewnić transparentność oraz wgląd w sieć.

Im więcej danych, tym większa wytworzona wartość.
Musisz tylko zadać sobie jedno pytanie – jakie potrzeby ma twoje przedsiębiorstwo dziś, i jakie będzie miało w przyszłości?

KOLEJNY krok

Twoja sieć dystrybucyjna
Twój podgląd
Twoja wartość

Możesz czuć się przytłoczony tymi wszystkimi wyzwaniami i problemami, na jakie napotykasz w codziennej pracy swojego przedsiębiorstwa. Możesz jednak spojrzeć na nie inaczej – jak na możliwości generowania nowej wartości. 

Nieważne, do czego dążysz i jakie są twoje plany – kolejny krok będzie zawsze tym najważniejszym.

Efektywne energetycznie dostawy ciepła

Sieci ciepłownicze stanęły w obliczu nowej rzeczywistości energetycznej – takiej, w której inteligentne pomiary oferują wiedzę opartą na danych, umożliwiając zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej. 

Pobierz naszą publikację i dowiedz się, co charakteryzuje inteligentny system energetyczny oraz jak ważna jest efektywność i transparentność całego łańcucha energetycznego, aż do odbiorcy.