Ciepło
Woda
Wiarygodność danych
Bezpieczeństwo danych

Wartość danych

Każda udana optymalizacja zaczyna się od wiarygodnych danych

Meter data analytics

Im więcej danych, tym większa wytworzona wartość

Odczyty licznika dostarczają wiedzy. Bez szczegółowych informacji dotyczących bieżącego stanu sieci ciepłowniczej oraz przepływu energii w systemie zakłady energetyczne nie byłyby w stanie ocenić, które dźwignie przestawić i jak ocenić efekty. W skrócie, nie można zoptymalizować czegoś, co nie zostało zmierzone — a jeśli częstotliwość danych wzrasta, wzrasta również podstawa optymalizacji i wartość wytworzona.
Meter data analytics

9 przykładów optymalizacji na podstawie danych z licznika

Informacje dostarczone dzięki częstym odczytom danych mogą zostać wykorzystane w różny sposób w celu wsparcia zakładów energetycznych w codziennej pracy. Poniżej podano niektóre z najistotniejszych obszarów zastosowania tych informacji — dzisiaj i w przyszłości.

Ochrona dochodów

Częste odczyty danych z licznika zapewniają zawsze aktualną i dokładną podstawę do rozliczeń oraz pozwalają zakładom energetycznym w pełni kontrolować swoje dochody. Przykładowo można szczegółowo monitorować zużycie energii przez użytkownika końcowego, aby sprawdzić, czy rozwija się ono w takim kierunku, jak zakładano, co pozwala na wczesne wykrycie oszustwa oraz wykrycie innych nieprawidłowości. Częste odczyty danych z licznika pozwalają również na stały nadzór nad licznikami oraz szybkie wykrycie i naprawienie błędów, np. zepsutego czujnika temperatury.

Poprawa obsługi klienta

Inteligentne pomiary promują bardziej proaktywny dialog z użytkownikami końcowymi, ponieważ dostawcy ciepła pomagają dostrzec konsekwencje ich zachowania związanego ze zużyciem energii i dostarczają im opartych na danych porad dotyczących indywidualnej optymalizacji zużycia energii. Jest to kluczowy element w utrzymaniu pozycji ciepłownictwa jako atrakcyjnego i konkurencyjnego produktu.

Wykrywanie wadliwie działających lub źle wyregulowanych węzłów

Częste odczyty danych z licznika umożliwiają rozpoznawanie możliwości wprowadzenia ulepszeń oraz kontakt z odpowiednim użytkownikiem, aby pomóc mu w optymalizacji instalacji grzewczej. Szacuje się, że 75% wszystkich węzłów ciepłowniczych można poprawić pod względem wydajności, a problemy można zidentyfikować za pomocą wartości godzinowych odczytanych z inteligentnych ciepłomierzy.

Gadd, H. (2014). Aby analizować pomiary, musisz wiedzieć!

Monitorowanie temperatury w sieci dystrybucyjnej

Temperatury w sieci dystrybucyjnej muszą zostać obniżone, aby zwiększyć wydajność energetyczną oraz stworzyć odpowiednie warunki do zaadaptowania np. kolektórw słonecznych i pomp ciepła. Częste odczyty danych z licznika zapewniają aktualne informacje online dotyczące bieżących temperatur w sieci dystrybucyjnej. Informacje te stanowią bazę do ustalenia najniższej akceptowalnej wartości temperatury zasilania w celu zapewnienia użytkownikowi końcowemu zadowalającego poziomu usług. Jest to szczególnie ważne w sieciach ogrzewania niskotemperaturowego, gdzie jest to kwestia kilku stopni w zależności od sezonu. Możliwe jest również szybkie wykrycie użytkownika zawyżającego temperaturę powrotną, dotarcie do takiego użytkownika i odpowiednie ukierunkowanie go.

Wykrywanie przecieków

Niektóre liczniki energii mogą zmierzyć zarówno przepływ normalny, jak i przepływ wsteczny, co pozwala wykryć zakładom energetycznym te budynki lub węzły, w których uzdatniana woda wycieka z sieci dystrybucyjnych. Monitorowanie i redukcja poziomu wycieku pozwala na zaoszczędzenie środków na uzupełnianie i ogrzewanie uzdatnianej wody do systemu oraz umożliwia wykrycie instalacji, w których przeciek wody do systemu ciepłowniczego powoduje problemy z jakością uzdatnianej wody.

Wykrywanie strat ciepła i wody

Poprzez połączenie danych z częstych odczytów licznika użytkownika z informacjami ze strategicznych miejsc w całej sieci dystrybucyjnej zakłady energetyczne mogą wykryć różnicę między ilością energii przesłanej do poszczególnych stref sieciowych a bieżącym zużyciem energii w budynkach. Pozwala to na ciągłe monitorowanie strat ciepła i szybkie dostrzeżenie pozytywnych i negatywnych tendencji. W strategicznych częściach sieci pomiary energii mogą być uzupełniane innymi pomiarami, np. ciśnienia, w celu zapewnienia jeszcze bardziej szczegółowych informacji z sieci ciepłowniczej.

Zwiększenie zaangażowania użytkownika końcowego

Dzięki danym z częstszych odczytów licznika zakłady energetyczne oferują dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie energią przez Internet (eButler) czy nawet zarządzanie instalacją grzewczą użytkownika w najbardziej wydajny sposób. Dane z liczników w czasie rzeczywistym pozwalają również na wprowadzenie nowych przyszłościowych schematów rozliczania, które wspierają bardziej efektywne energetycznie dostawy ciepła. Takie schematy mogłyby być oparte bardziej na stopniu elastyczności użytkowników końcowych niż na zużyciu energii i pozwalałyby na większe zużycie ciepła wtedy, gdy jego nadwyżka jest dostępna w sieci oraz na korzystanie z magazynu energii termicznej podczas godzin szczytu.

Modelowanie budynków

Przewidywanie zachowania budynków w różnych okolicznościach jest kluczowym narzędziem dla planowania produkcji, używania budynków do magazynowania energii lub oceny pod kątem potrzeby renowacji. Modelowanie budynków może być wykorzystane do etykietowania energetycznego oraz wprowadzania ulepszeń opartych na profilach termicznych. Wiedza o tym, że budynek zwykle traci ciepło wtedy, gdy zimny wiatr wieje z zachodu lub że opłaca się wymiana okien po to, aby mogły pochłaniać więcej energii słonecznej, pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w celu poprawienia efektywności energetycznej.

Kształtowanie szczytowego zapotrzebowania

Aby pozostać konkurencyjnym i utrzymać optymalną produkcję, wymagana jest redukcja szczytowego zapotrzebowania. Inteligentne liczniki mogą zostać użyte do ograniczenia mocy instalacji ogrzewania i zmuszenia użytkownika do kształtowania szczytowego zapotrzebowania. Stwarza to odpowiednie warunki do przyłączania coraz większej liczby budynków do istniejącego systemu ciepłowniczego, co jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście przyszłości UE, gdzie jest kładziony coraz większy nacisk na tworzenie większej liczby sieci ciepłowniczych. Nie wystarczy przeprowadzenie renowacji wszystkich rur umieszczonych pod ziemią w celu poprawienia ich pojemności, ponieważ zwiększa to koszty i czyni sieci ciepłownicze mniej atrakcyjnymi dla klientów.

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6