Ciepło
Sieci ciepłownicze
Cyfryzacja
Efektywność energetyczna

Twoja sieć dystrybucyjna
Twój przegląd
Twoja wartość

Masz dwie możliwości

Albo spojrzeć na swoją firmę dystrybucyjną z odrobiną braku tchu na wszystkie nowe potrzeby i wyzwania. Możesz także zobaczyć niesamowite możliwości tworzenia nowej wartości. W Kamstrup stworzyliśmy uporządkowaną i inspirującą platformę opcji, dzięki czemu łatwo będzie zrobić kolejny krok w kierunku zrównoważonego biznesu. Dzięki inteligentnym pomiarom i danym uzyskujesz pełną przejrzystość w stosunku do TWOJEJ sieci dystrybucyjnej - oraz namacalną wiedzę, która porusza Twoją firmę.

Heat Intelligence - Kiedy wiesz, co się dzieje pod ziemią...

Będziesz w stanie

  • Zlokalizować straty ciepła
  • Dokumentować jakość dostaw
  • Monitorować swoje obciążenie i przepustowość
  • Określić, co obciąża twoją sieć

Introducing SCADA for district heating distribution

The value embedded in smart meter data is undeniable, but unlocking that value requires the right tools. Kamstrup’s new analytics platform, Heat Intelligence, is a direct result of our continuous investment in maximising the value our customers get from their data.

The business case for digitalised district heating

The decarbonisation of heating systems is no longer a question of ‘if’ but rather ‘how soon’. With increasing focus from all industry levels on the potential in district heating as the vehicle to make it happen, it is crucial to use current positive developments as stepping stones to making the digitalisation of district heating a reality.

We have looked at the business case of moving to remotely read meters and the potential for optimization.

7 artykułów na temat digitalizacji i energooszczędnego zaopatrzenia w ciepło

Cyfryzacja – puste hasło czy ogromny potencjał?

Rozwojem branży ciepłowniczej wymaga szeroko zakrojonej cyfryzacji, obejmującej
technologie, organizację pracy i analitykę, która będzie wspierać przedsiębiorstwa
ciepłownicze w realizowaniu ich codziennych zadań. Czy cyfryzacja nie jest jednak
tylko pustym hasłem?

Nowa rzeczywistość energetyczna

Obecne wyzwania energetyczne wymagają bardziej inteligentnych
i efektywnych energetycznie miast, skupiających się na zrównoważonym
wykorzystywaniu zasobów.

Odpowiednie ukierunkowanie i podnoszenie poprzeczki

Integracja źródeł odnawialnych oraz ciepła odpadowego wymaga inteligentnych systemów
energetycznych łączących różne sektory. Inteligentny i zintegrowany system energetyczny
skupia się na wysokiej efektywności energetycznej w celu ograniczenia strat energii.

Potrzeba efektywności

Większa efektywność oraz lepsze wykorzystanie wydajności istniejącej sieci zamiast
rozbudowy i unowocześniania rurociągów daje dostawcom znaczne oszczędności,
ponieważ pozwala im odłożyć w czasie lub całkowicie wyeliminować konieczność
inwestowania w aktywa, które zablokują kapitał na wiele kolejnych lat.

Transparentność ma kluczowe znaczenie

Transparentność jest warunkiem osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej oraz stanowi
podstawę przejścia na ekologiczne dostawy ciepła. Tylko dane dostarczane z dużą
częstotliwością przez rozwiązania inteligentnych pomiarów zapewniają taki stopień transparentności.

Angażowanie użytkownika końcowego

Technologia inteligentnych pomiarów pozwala przedsiębiorstwom ciepłowniczym
identyfikować nieprawidłowe nawyki użytkowników oraz zachęcać ich do
podejmowania działań na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Przyszłość sieci ciepłowniczych

Nowoczesne technologie oraz intensywna cyfryzacja, w połączeniu z wiedzą i ambicjami najbardziej
doświadczonych graczy na rynku wprowadzą sieci ciepłownicze na kolejny poziom.
Przyszłość zaczyna się już dziś!

Porozmawiajmy

Jak możemy ci dzisiaj pomóc?

Potrzebuję

Chcę

Chciałbym

1 2 3 4 5 6