Ennatuurlijk investeert in intelligente meetoplossing

29 april 2021

Om een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn, zal Ennatuurlijk haar warmtemeters opwaarderen naar een intelligente meetoplossing. De digitalisering steunt de duurzaamheidsambitie en zal er tevens toe leiden dat voldaan wordt aan de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED).

Na vele jaren samenwerking zullen het Deense technologiebedrijf Kamstrup en het energiebedrijf Ennatuurlijk hun partnerschap verlengen met een overeenkomst voor de levering van een intelligente meetoplossing, bestaande uit 70.000 intelligente warmtemeters, software en services.

De EED is de driver om de investering nu te doen, maar de ambitie om het netwerk te digitaliseren komt voort uit de behoefte een betere basis te creëren voor het nemen van de juiste en meest duurzame beslissingen over netwerkoptimalisatie en energie-efficiency.

“Elke dag werken we met onze klanten aan duurzamere warmte voor morgen. Hiervoor hebben we inzicht nodig in hoe onze warmte wordt geleverd. Wat kan efficiënter? Zijn er storingen of lekkages? De intelligente meetoplossing helpt ons en onze afnemers de levering continu te verbeteren, zodat de verwarming van woningen en bedrijven vandaag goed is geregeld en de komende tijd nog duurzamer wordt”, aldus Thomas Toussaint, Asset Manager bij Ennatuurlijk. Hij vervolgt:

“Om meer data te kunnen vergaren over het verbruik, zullen onze klanten elke maand een overzicht van hun energieverbruik ontvangen, waarin ze kunnen zien wat hun warmteverbruik is en de kosten daarvan. Een hoger bewustzijn over het verbruik zal leiden tot energiebesparingen – dat is bewezen in de praktijk.”

De nieuwe digitale oplossing zal diverse voordelen opleveren voor zowel Ennatuurlijk als haar klanten:

“We werken al vele jaren samen met Ennatuurlijk en we zijn heel trots om onderdeel te zijn van het proces van digitalisering van het distributienet. Van dit project zullen zowel Ennatuurlijk als haar klanten profiteren, omdat optimaal gebruik van data hen in staat zal stellen problemen in het warmtenet eerder te ontdekken en het verbruik richting klanten nog beter te visualiseren”, zegt René Lansink, Country Manager in Nederland.

De overeenkomst omvat intelligente warmtemeters, een systeem voor afstandsuitlezing, communicatie-infrastructuur en een support- en service-overeenkomst van 20 jaar voor het hosten van data, software-onderhoud en support.

Ennatuurlijk heeft meer dan 85.000 particuliere en zakelijke afnemers. De afgelopen jaren heeft Ennatuurlijk 12.500 meters geïnstalleerd die al intelligent zijn, maar nog steeds als een traditionele meter functioneren. Als de communicatienetwerken en het dataplatform gereed zijn, zal het mogelijk zijn deze meters te activeren en te integreren in de nieuwe digitale oplossing.

In juni 2021 zal gestart worden met de vervanging van de oude warmtemeters. In 2024 zullen alle meters geïnstalleerd zijn en dan zullen alle eindgebruikers de voordelen van de digitale oplossing gebruiken.