Warmte
Nauwkeurigheid
Meteruitlezing

Meetnauwkeurigheid

Correcte facturering bij stadsverwarming vereist betrouwbare data en correcte meting

De energiemeter is een meetinstrument zoals de benzinepomp bij het tankstation of de weegschaal bij de slager. Klanten vertrouwen op hun meetnauwkeurigheid, dat moeten ze eigenlijk wel. Om deze reden is het van essentieel belang of de nauwkeurigheid kan worden aangetoond. De energiemeter is het belangrijkste referentiepunt tussen energiebedrijf en klant. En aangezien de energiemeter als de kassa van het energiebedrijf werkt, is het ook nog eens een heel gevoelig punt. Als een klant ook maar even denkt dat de energiemeter niet nauwkeurig is, kan dit de relatie destabiliseren en het moeilijker maken om over andere kwesties in gesprek te gaan. Onze energiemeters worden aan meerdere tests onderworpen van zowel lokale als internationale instanties om de meetstabiliteit door de jaren heen aan te kunnen tonen. Deze tests tonen aan dat er wat betreft meetstabiliteit een aanzienlijk verschil bestaat tussen de verschillende merken.

Kamstrup bracht haar eerste ultrasonische meter in 1991 op de markt. De ultrasonische meter is een zeer betrouwbare technologie gebleken en heeft sindsdien meerdere ontwikkelingen doorgaan, waarbij een scherpe focus lag op verbetering van de stabiliteit tijdens de gehele levensduur van het product.

Stabiliteit meten

Documentatie over correcte meting en betrouwbare verbruiksdata
Om de meetstabiliteit te garanderen worden onze debietmeters aan een typegoedkeuring onderworpen conform norm EN 1434, die onder andere bestaat uit een meetstabiliteittest van de debietmeters, de 2.400-uurtest.

De uitgebreide 4.800-uurtest van de German District Heating Working Group (AGFW) test ook op weerstand. Daarnaast heeft Kamstrup herhaalde tests ter plaatse uitgevoerd op gebruikte debietmeters die in Denemarken elke zes jaar moeten worden gedaan. Tegen deze achtergrond kunnen wij aantonen dat onze warmtemeters correct meten en betrouwbare verbruiksdata leveren, ook na 15 jaren in gebruik te zijn geweest.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6