Warmte
Submetering
Energie-efficiency
Nauwkeurigheid

Warmtewet

 

Is het plaatsen van meters verplicht?

Ook na de update van de Warmtewet blijft de meetverplichting van kracht!

 

Warmtewet handhaaft individuele meetverplichting

 

De op 1 juli 2019 herziene Warmtewet verplicht niet alleen woningcorporaties maar ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tot het individueel meten van warmte en het inzichtelijk maken van het verbruik. Kamstrup is producent van energie- en watermeters die niet alleen langdurig onderhoudsvrij zijn, maar bovendien betrouwbare informatie leveren en zorgen voor transparantie in verbruik en facturatie..

De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. Vervolgens is de wet twee keer aangepast. De laatste wijziging werd op 1 juli 2019 van kracht. Met als belangrijkste verschil dat woningcorporaties en VVE’s niet langer onder de verplichtingen van de Warmtewet vallen. Maar de individuele meetverplichting blijft gehandhaafd. Die verplichting geldt voor iedereen, in lijn met de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) die in 2012 is vastgesteld door het Europese Parlement. 

Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn

De Warmtewet heeft een deel van de EED geïmplementeerd en benoemt dan ook een aantal zaken die direct voortkomen uit de EED. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling te komen tot 20 procent minder energieverbruik in 2020. De EED verplicht tot een verbruiksmeting in gebouwen met een centrale verwarming, koeling en/of voorziening voor warm tapwater. De belangrijkste items:

  • Minimaal één jaarafrekening.
  • De huurder moet minimaal twee keer per jaar inzicht krijgen in zijn verbruiksgegevens. Vier keer per jaar als de huurder dat verlangt.
  • Facturatie(gegevens) moeten elektronisch aan huurders beschikbaar gesteld worden.
  • Er moet een grafische vergelijking beschikbaar zijn om het huidige verbruik te vergelijken met voorgaande jaren. 
 
 

Transparantie

 
 
 

Ook na de update van de Warmtewet van 1 juli 2019 blijven woningcorporaties, VvE's en andere gebouweigenaren verplicht om individuele meters in hun gebouwen te plaatsen. Door voor iedere eenheid individuele verbruiksmeters te installeren, krijgt men nauwkeurige metingen en een constante gegevensstroom. De resultaten zijn overduidelijk: probleemloze en gedocumenteerde kostenverdeling, minder geschillen en besparingen van 15 tot 30 procent. Wanneer u voor Kamstrup kiest als uw partner dan heeft u een aantal voordelen binnen handbereik: nauwkeurige data ten behoeve van facturatie – en het beste van alles – eerlijke en evenwichtige besparingen voor eigenaar én huurder.

Kies uw standpunt en kom meer te weten