Water
Lekdetectie
Operationele efficiency
Activabeheer

Echte innovatie

Waterbedrijf Skanderborg, Denemarken

Een ontwikkelproject in nauwe samenwerking met Skanderborg Utility heeft nieuwe kennis opgeleverd over het geluid dat wordt gegeneerd door lekkages en leidingbreuken in het distributienet. Dit heeft de basis gevormd voor nieuwe en innovatieve lekdetectie in Kamstrup's nieuwste watermeter, die naar verwachting van het waterbedrijf van Skanderborg aanzienlijke waarde zal creëren.

Het begon met een idee. Zou het ultrasone signaal in Kamstrup's watermeter ook gebruikt kunnen worden om akoestische veranderingen te meten en zo lekkages in leidingen kunnen detecteren? Het idee was in theorie goed, maar het moest in de praktijk worden getest om er zeker van te zijn dat het waarde zou creëren voor drinkwaterbedrijven. 

”Onze benadering van productontwikkeling is altijd geweest dat een product niet is voltooid voordat we weten dat het werkt voor onze afnemers. Innovatie wordt alleen waardevol na testen in de echte wereld”, aldus Stig Knudsen, Product Manager bij Kamstrup.

De waarde van samenwerking

Waterbedrijf Skanderborg maakte graag deel uit van het project en Kamstrup deed een aanvraag bij het VTU-fonds om het als ontwikkelingsproject uit te voeren, waaraan ook drinkwaterbedrijf Børkop deelnam. De overeenkomst werd gesloten en het project ging in juli 2015 van start.

”Een eis voor VTU-projecten is dat waterbedrijven en andere branchegenoten samenwerken. Dit was dus een geweldige manier om het allemaal te organiseren”, zegt Stig Knudsen. Waterbedrijf Skanderborg heeft een sterke focus op samenwerking en innovatie, wat ook heeft geleid tot de oprichting van het AquaGlobe innovatiecentrum bij het waterbedrijf van Skanderborg, met als missie de ondersteuning van de ontwikkeling van Deense watertechnologie. 

Er was ook een aanzienlijke beloning op de korte termijn voor het deelnemen aan het project: ”Op de korte termijn draait het allemaal om het besteden van minder uren aan het opsporen van lekkages. We hebben gevallen gehad waarbij we meerdere weken een groot gebied moesten "afluisteren". We zouden dat uiteraard willen verminderen”, zegt Jens Ravn Knudsen, hoofd asset management bij Skanderborg. 

Met de nieuwe meter zal het voor het waterbedrijf van Skanderborg eenvoudiger zijn lekkages te detecteren in het distributienet. De meter zal geluidsveranderingen signaleren waardoor het bedrijf in staat is het te onderzoeken gebied in te perken, gebaseerd op waar het geluid het sterkst is. ”Hoe sneller we het gebied kunnen inperken waarin de lekkage zich kan bevinden, hoe sneller en goedkoper we de schade kunnen verhelpen in plaats van het spenderen van tijd en geld aan luisteren naar de hele zone.”

Hoofdpunten uit het proces van het creëren van nieuwe en innovatieve lekdetectie

Hoe klinkt een gat?

Kamstrup begon met een sandbox-opstelling in haar eigen achtertuin. Hier werden een aantal prototypes getest. Hier boorden de ontwikkelingsingenieurs van Kamstrup en operationeel assistent van Waterbedrijf Skanderborg, Frank Nielsen, gaten in testleidingen en luisterden zij vervolgens. 

”We hebben veel tijd besteed aan het filteren van het geluid – herkennen en elimineren van geluidsbronnen zoals verkeer, een wasmachine, etc.,” legt Stig Knudsen uit, en hij vervolgt: Als je iemand hebt met jaren operationele ervaring die samenwerkt met een ingenieur met een universitaire opleiding, wordt het heel nerdy - en heel productief.”

Prototypes werden achtereenvolgens opgesteld op verschillende plaatsen in het distributienet van Waterbedrijf Skanderborg; als onderdeel van geplande renovaties of in gebieden met verdenkingen van lekkages waarbij de prototypes dan hielpen bij het lokaliseren ervan. 

Eerst zorgde Waterbedrijf Skanderborg ervoor dat de meter werd getest met de correcte geluidsbronnen, maar een andere, even waardevolle bijdrage was hun kennis van geluid in het drinkwaternet. Dit was een compleet nieuw gebied voor Kamstrup: welk geluid maakt een gat? ”We moesten uitzoeken hoe een lekkage klinkt”, legt Stig Knudsen uit.

Luisterbijeenkomsten werden georganiseerd voor Kamstrup en Skanderborg Utility om juist dat te bespreken, omdat het geluid van geboorde gaten heel anders is dan het geluid van een breuk of lekkage. ”Gebaseerd op onze ervaring, wisten we dat het boren van een gat in een leiding niet overeenkomt met de werkelijkheid – in werkelijkheid is een breuk meestal een scheur in de leiding, wat een meer fluitend geluid maakt dan een rond gat", legt Frank Nielsen uit. 

Skanderborg Utility bood Kamstrup daarom echte stukken leiding aan met lekkagegaten om te onderzoeken en testen om zo uit te vinden hoe het type leiding, materiaal, samenstelling, druk, etc. het geluid van een lek kan beïnvloeden. Dit werk was cruciaal voor de ontwikkeling van de nieuwe meter, legt Stig Knudsen uit: ”De meter luistert de hele dag, maar met het laagste niveau van achtergrondgeluid, zodat we een vertrekpunt hebben. Maar toen we begonnen, wisten we niet waar we naar moesten zoeken. Nu weten we hoe een lek klinkt.”

“Voor ons zal de grootste winst zijn dat we koploper zijn in asset management. Hierdoor kunnen we onze assets beschermen en ons geld uitgeven op de juiste plaatsen op het juiste moment”

Jens F. Bastrup, CEO

Langetermijnfocus op asset management

Skanderborg's focus op de lange termijn is niet de beperking van het waterverlies; dit is al minder dan 6% na een grote operatie in 2010. In plaats daarvan is asset management hun primaire focusgebied. Jens F. Bastrup, CEO, legt uit: 

“Voor ons zal de grootste winst zijn dat we koploper zijn in asset management. Hierdoor kunnen we onze bedrijfsmiddelen beschermen en ons geld uitgeven op de juiste plaatsen op het juiste moment. Dat is onze langetermijndoelstelling. Als we data kunnen gebruiken om de voortekenen van een mogelijke breuk vast te stellen, zullen we in essentie in staat zijn om de juiste leiding te vervangen die vervangen moet worden – de dag voordat hij breekt.”

Over het project