Tijdbesparing van meer dan 80% op meteruitlezingen

Tijdbesparende investering

Draadloos uitlezen van warmtemeters resulteert in een tijdbesparing van 80%

Dankzij het draadloos uitlezen van meters, iets wat anders een zeer vervelend werkje is, wordt nu in slechts een paar dagen afgerond – en veel nauwkeuriger dan voorheen het geval was. 99,9% van de meters wordt draadloos zonder problemen uitgelezen.

De veldwerkers van het nutsbedrijf lezen alle meters direct uit m.b.v. kleine USB-meteruitlezers en netbooks. De overschakeling van handmatige naar automatische meteruitlezing heeft belangrijke voordelen met zich meegebracht.

Meteruitlezing op vaste data

De leverancier van stadsverwarming is nu vooral in staat de meters op vaste data draadloos uit te lezen.

Dit betekent dat, ongeacht of de meters halverwege januari of in februari werden uitgelezen, de stand van 1 januari kan nauwkeurig in het factureringssysteem worden ingevoerd dankzij het interne datageheugen. Zo kan een nauwkeurige rekening voor het afgelopen jaar worden gegenereerd.

Gegevens op vaste data betekent dat nauwkeurige jaarstatistieken bereid kunnen worden met verbruiksdata die volledig met elkaar zijn te vergelijken.  

Optimale uitleesstructuur

Het bedrijf heeft in belangrijke mate op tijd bespaard aangezien de jaarlijkse uitleescyclus nu in vijf dagen wordt afgerond. Een tijdbesparing van meer dan 80%!

"Voor mijn werknemers betekent tijdbesparing en ze hebben nu een meer gevarieerd en verantwoordelijk werk, omdat ze zelf de onderstations bouwen en systeemonderhoud uitvoeren. Een grote arbeidstevredenheid onder mijn personeel en een grote klanttevredenheid zijn voor mij belangrijk." 

Ernst Bauersachs, Operations Manager, Westfälische Fernwärmeversorgung

Van handmatig naar automatisch

Hoge mate van precisie in meten garandeert nauwkeurige facturering

Voorheen werden warmtemeters ter plaatse door een klein leger gepensioneerden uitgelezen, maar voor deze methode was veel tijd en inspanning nodig. Het bedrijf heeft geëxperimenteerd met klanten hun eigen meterstandkaarten te geven. Maar omdat slechts 3/4 van de klanten de kaarten correct invulde en op tijd terugstuurde, moesten de meteruitlezers toch nog hun rondes doen. Volgens dhr. Bauersachs is meteruitlezing bovendien de plicht van de leverancier.

Het idee van draadloos uitlezen was daarom een vanzelfsprekendheid, met name omdat hun 80 grootste klanten met effectieve vraagfactoren tussen 200 kW en 4 MW maandelijkse uitlezingen nodig hadden. Hun meters waren daarom de eerste die draadloos werden afgelezen. Kort daarna nam dhr. Bauersachs de beslissing alle warmtemeters in zijn servicegebied deel te laten uitmaken van het draadloze uitleessysteem

en zo van alle voordelen van automatisering te profiteren.

Geen meteruitlezingen in huis

"Aanvankelijk waren er maar vijf klanten die geen draadloze modulen wilden. Daarom kregen zij de mogelijkheid om verder te gaan met het invullen van hun eigen meterstandkaarten. De overgrote meerderheid van onze klanten sprak echt waardering uit voor het gemak van draadloos uitlezen. In het begin vroegen sommigen zich wel af hoe we konden weten wat hun verbruik was zonder bezoek van een meteruitlezer", vertelt dhr. Bauersachs.

Soms heeft een klant vragen over zijn rekening. Het nutsbedrijf heeft dan toegang tot een uitgebreid belastingprofiel van concrete dagen van de datalogger van de warmtemeter om de klant een precies antwoord over hun verbruik te geven. In het algemeen hebben klanten positief op de draadloze meteruitlezing gereageerd. Ze hoeven niet meer een meteruitlezer

binnen te laten of daarvoor afspraken te maken. Klanten hun eigen meters uit laten lezen was altijd een tijdelijke oplossing, omdat bij de klant een plicht wordt neergelegd die eigenlijk van de leverancier is.

De kwaliteit is het waard

Westfälische Fernwärmeversorgung is sinds 2001 klant van Kamstrup. Naast de uitstekende draadloze communicatie waardeert dhr. Bauersachs in het bijzonder ook de hoge mate van meetprecisie van de MULTICAL® warmtemeters die een nauwkeurige facturering garanderen. "Onze klanten moeten in de warmtefacturering kunnen vertrouwen en voor ons, als leverancier, is het heel belangrijk dat we de kwaliteit van de warmtemeter kunnen aantonen." Dhr. Bauersachs, zelf een ingenieur in hart en nieren, hecht veel belang aan de expertise van zijn leveranciers. Ten slotte moeten warmtemeters hun meetstabiliteit behouden, zelfs na jaren werking.
Münster, Duitsland

Westfälische Fernwärmeversorgung in Münster bedient 1.800 aansluitingen in stadsverwarming. Sinds 2011 zijn al haar warmtemeters met draadloze modules uitgerust.

- MULTICAL 402 warmtemeters 

- Draadloos uitlezen via USB-meter en notebook

Neem voor meer informatie contact op.

Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH

Hafenplatz 1

DE-48155 Münster

www.wf-ms.de

E-mail: info@wf-ms.de


Technisch bedrijfsmanagement en algemene administratie

Ernst Bauersachs (Dipl.-Ing.)

Tel: +49 (0)251 6944550

Kamstrup Duitsland

Werderstraße 23-25
DE-68165 Mannheim

Tel: (+49) 621 321 689 60

E-mail: info@kamstrup.de
www.kamstrup.de

Werner Jung, technisch vertegenwoordiger

Tel: (+49) 2104 809 777 

E-mail: wju@kamstrup.de