Eteck doet z’n voordeel
met Kamstrup

Intelligent meten voor een duurzame toekomst

“We hebben partners nodig waar we op kunnen bouwen en vertrouwen. Kamstrup is zo’n belangrijke partner.”

Bekijk waarom Eteck voor Kamstrup kiest

Klaar voor groei

Eteck Energie Bedrijven is de grootste particuliere leverancier van warmte van ons land. Het bedrijf uit Waddinxveen exploiteert duurzame, collectieve, decentrale installaties waarmee warmte en/of koude geleverd wordt.

Eteck groeide de afgelopen acht jaar van 100 naar 25.000 aansluitingen. De komende jaren zet die groei zich door. Met de kapitaalinbreng van een Britse investeringsmaatschappij gaat Eteck grootschalig investeren in warmte-installaties in nieuwbouwwoningen. Doel: 100.000 aansluitingen.

Maar groeien kan alleen wanneer een organisatie daar klaar voor is. Eteck is dat en valt daarbij terug op partners als Kamstrup. Directeur Cees Verloop legt uit waarom.

Betrouwbare meters

"Met ons huidig personeelsbestand van 35 medewerkers hebben we onze onderneming schaalbaar gemaakt. Kortom: de markt is rijp, we hebben het geld en onze organisatie is er klaar voor. Tegelijkertijd hebben we partners nodig waar we op kunnen bouwen en vertrouwen."

"Kamstrup is zo’n belangrijke partner. Zeker 100 van onze 180 installaties beschikken over meters van Kamstrup. Een schaalbare organisatie is volgens Verloop alleen mogelijk als het monitoren en analyseren van projecten geautomatiseerd plaatsvindt."
 
"We worden dagelijks gevoed door data van onze installaties. Dat kan alleen foutloos werken als de meters betrouwbaar zijn."


Continu up-to-date

Kamstrup is een concern dat wereldwijd succesvol actief is en zich volledig toelegt op bemetering en rapportages.

"Dan kan het niet anders dan goed zijn!", zegt Verloop. "We lezen de opgehaalde data 1-op-1 in en gebruiken de informatie zowel voor het monitoren als de financiële afhandeling. Dus geen meteropnemers meer, maar alles digitaal verwerken met als gevolg dat we ons proces onder controle hebben en we zowel energetisch als administratief continu up-to-date zijn. En dat het wel goed zit zien we in de praktijk aan de minimale uitval."

"Bovendien heeft Kamstrup ook veel energie gestoken om hun processen op die van ons af te stemmen. Data is passend gemaakt. Ze hebben de kennis in huis om mee te denken en problemen op te lossen. Meters zijn belangrijk, maar service is dat net zo."


Een voorbeeld van een project is Yours in Leiden waar ruim 800 particuliere en studentenwoningen individueel door Kamstrup zijn bemeterd.

Eteck-directeur Cees Verloop: "Je kunt je bijna niet voorstellen dat we daar langs de deuren zouden moeten. We kunnen het verbruik nu permanent monitoren, tijdig afrekenen en vragen snel en probleemloos beantwoorden."

Omzet verveelvoudigd

Eteck maakte in 2010 een grote draai. Directeur Cees Verloop:

"We zijn altijd op zoek naar toegevoegde waarden. In 2000 namen we onze eerste WKO-installatie in gebruik. Tien jaar later kozen we bewust voor duurzame warmte en verkochten we onze overige activiteiten. Die keuze is goed uitgepakt want onze omzet is in acht jaar tijd verveelvoudigd naar ruim 30 miljoen euro."


”Kamstrup heeft ook veel energie gestoken om hun processen op die van ons af te stemmen. Data is passend gemaakt.”