Viisi tietoturvaperiaatetta

Noudatamme kaikessa kehitystyössämme viittä tietoturvaperiaatetta. Niillä takaamme, että ratkaisumme täyttävät asetetut vaatimukset ja että tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

 
 

Tietojen salaus

Kaikilla mittauslaitteilla on omat salausavaimet, joilla tiedot suojataan mittarilta keruuyksikköön ja keruuyksiköstä palvelimelle siirron aikana. Näitä salausavaimia ei saa siirtää pelkkänä tekstinä sähköpostiviesteissä, USB-avaimena tai vastaavilla tavoilla. Vaihdamme salausavaimet asiakkaan kanssa turvallisilla menetelmillä, jotta ne eivät joudu vääriin käsiin. 

Tietojen tallennus ja salausten avaaminen tapahtuu aina tiedonhallintajärjestelmässä, palomuurien takana lainsäädännön edellyttämän tietosuojan varmistamiseksi.

Rooliin perustuva käyttöoikeus

Tietosuoja ei ole yksinomaan tekninen ratkaisu. Se kattaa myös sisäiset prosessit. Tietosuojassa määritetään muun muassa se, kenellä on järjestelmän eri tietojen katselu- ja käsittelyoikeus ja milloin oikeus on voimassa. Järjestelmissämme on helppo määrittää rooleja ja oikeuksia sekä asettaa tarvittavia yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rajoituksia.

Toimintolokit

Inhimillisyys on tärkeä osa tietosuojaa, koska ketju on aina vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Siksi ratkaisuissamme on kattavat toimintolokit ja erinomainen jäljitettävyys. Tiedät tarkalleen, kuka käyttäjistä on tehnyt mitäkin ja mihin aikaan. Näin voit aina toimia dokumentointivastuusi mukaisesti.

Monitasoinen tietoturva

Järjestelmissämme on useita toiminto- ja ohjaustasoja, jotka parantavat turvallisuutta. Mahdollinen tietosuojaloukkaus voidaan eristää tiettyyn järjestelmän osaan tai komponenttiin, koska yksittäisten tasojen väliin on rakennettu useita tietosuojatasoja. Tämä minimoi mahdolliset vahingot.

Varasuunnitelma

Pyrimme aina pysyttelemään IT-rikollisten edellä. Jos tietosuojaloukkaus kaikesta huolimatta tapahtuu, toteutamme varasuunnitelman. Varmistamme täyden tietoturvan ja toimintavalmiuden omissa ja asiakkaan järjestelmissä. Selkeässä prosessissamme havaitsemme tietosuojaloukkaukset, selvitämme niiden laajuuden ja otamme yhteyttä henkilöihin, joiden tietoja on saattanut vaarantua. Voit olla varma, että olemme aina valmiina.