Tietoturva

Täyttääkö ratkaisusi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset?
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan vesi- tai energiayhtiön toiminnasta tai kiinteistönhallinnasta vastaavan henkilön on määritettävä, kuinka kulutustietoja kerätään ja käsitellään ja kuinka tietosuojasta huolehditaan. Yrityksen on dokumentoitava mittausratkaisujen turvallisuustaso sekä se, kuinka yritys ja sen käyttämät ratkaisutoimittajat huolehtivat tietosuojasta.  Kamstrup pitää huolen tietoturvasta, ja meillä on mm. ISO 27001 -sertifikaatti. Kaikki mittausratkaisumme ovat tietoturvallisia. Pyynnöstä saat meiltä tietosuojaratkaisujemme käyttöä koskevan asiakirjan.

Turvallinen ratkaisu

Tärkein tehtävämme on toimittaa mittausratkaisuja, jotka täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kamstrupin mittausratkaisut vastaavat näihin vaatimuksiin vakiona. Tiukat tietoturvaedellytykset täyttyvät niin toiminnassamme kuin ratkaisuissammekin. Kuulumme tietoturvan kärkikaartiin, ja ylläpidämme asemaamme jatkuvalla teknologisella kehitystyöllä. Sisäiset ja ulkoiset asiantuntijat testaavat järjestelmiämme jatkuvasti. Tietoturva on integroitu tuotteiden kehitysprosessiin ensiaskelista alkaen. Mittarimme, järjestelmämme ja prosessimme suunnitellaan niin, että datan käsittely vastaa korkeinta tietoturvatasoa. 

Viisi tietoturvaperiaatetta

Noudatamme kaikessa kehitystyössämme viittä tietoturvaperiaatetta. Niillä takaamme, että ratkaisumme täyttävät asetetut vaatimukset ja että tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Käydään suoraan asiaan

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Tarvitsen

Haluan

Haluaisin

1 2 3 4 5 6