Kamstrup kehittää uutta liiketoimintaa tiiviissä yhteistyössä energia- ja vesiyhtiöiden kanssa:

Uusi analytiikkaratkaisu paljastaa vesihävikin

Tanskalaisyhtiö Kamstrup tunnetaan energian- ja vedenkulutuksen mittaus- ja valvontaratkaisujen kansainvälisenä asiantuntijana.

Nyt yhtiö valtaa vauhdilla täysin uutta liiketoiminta-aluetta julkaisemalla uuden analytiikkaratkaisun. Sen avulla Kamstrupin vesilaitosasiakkaat pystyvät valvomaan jakeluverkkojaan tehokkaammin ja estämään vesihävikit ja vesihuollon ongelmat jo ennakkoon.

Incidents ja Water Intelligence avaavat vesilaitoksille suunnattujen tuotteiden sarjan. 

Järjestelmä organisoi, visualisoi ja analysoi mittaridatan automaattisesti muutamalla klikkauksella. Vesilaitokset pystyvät hyödyntämään mittaridataa entistäkin kattavammin.

”Vesilaitoksen henkilökunta saa tarkan kuvan verkoston vesihävikistä ja vuodoista. Putkistojen tilaa voidaan valvoa alueittain, ja järjestelmä antaa automaattiset hälytykset teknisistä ongelmista tai jakeluverkon häiriöistä”, kertoo Kamstrupin vesiratkaisujen tuotehallintajohtaja Kristian Rokkjær.

Ensimmäisten analytiikkatuotteiden julkaisua on edeltänyt pitkä kehitysprosessi. Kamstrupin omien asiantuntijoiden lisäksi kehitystyöhön on palkattu lukuisia data-analyysin erikoisosaajia.

Uutuustuotteiden kehitysprosessin aikana data- ja datasovellusten asiantuntijat ovat analysoineet valtavia mittaridatamääriä yhteistyössä useiden vesilaitosten kanssa. Kehitystyön tuloksena laadituissa järjestelmissä jakelualueen tapahtumat ja vesihävikit näkyvät selkeänä yhteenvetona.

Ei ole sattumaa, että juuri näillä toimilla pystytään vähentämään vesihävikkiä. Se on Kamstrupin uusien, vesilaitoksille suunnattujen analytiikkaratkaisujen ydin.

Eurooppalaisten tilastojen mukaan vesihävikki on useissa maissa hälyttävän korkea: usein 20 % tai enemmän.

Syynä on valvonnan hankaluus. Vanhan, suurelle alueelle haarautuneen jakeluverkon valvonta voi olla hyvinkin haasteellista. Maanalaisissa putkistoissa voi olla useita vuotoja, joita ei ole huomattu. Tällöin kallista vettä valuu vaivihkaa maaperään.

Vesilaitoksilla on jo vuosien ajan ollut hankaluuksia varmistaa, että mahdollisimman suuri osa vedestä päätyy oikeaan paikkaan: kuluttajien vesihanoihin, kylpyammeisiin ja WC:n huuhtelusäiliöihin. Niiden käyttöön, jotka vedestä myös maksavat.

”Hyödyntämällä älykästä mittaustekniikkaa, etäluentaa ja uutta analytiikkaratkaisuamme vesiyhtiö saa paljon enemmän arvokasta tietoa jakeluverkostaan – ilman kalliita maankaivutöitä”, toteaa Kamstrupin vesiratkaisujen tuotehallintajohtaja Kristian Rokkjær.

Lisätietoja:

Kristian Rokkjær
Head of Product Management, Water Solutions
Puh. +45 89 93 14 42

Analytiikka-ratkaisu – älykkääseen vedenmittaukseen

Ota kaikki hyöty irti mittaridatasta vesiyhtiöille suunnitellulla analytiikkaratkaisulla. Kattava yleiskuva jakeluverkoston vesihävikeistä, tehokas tapahtumien hallinta ja tiedot tilanteista, joissa toimenpiteitäsi tarvitaan.