Kumppanuus älykkään mittauksen alalla

Powel ja Kamstrup laajentavat kumppanuuttaan teollisuuden uusien trendien mukaisesti

Ruotsalainen Trollhättan Energi ottaa käyttöön älykkään mittauksen ja älykkään sähköverkon uuden sukupolven yhdistelmäratkaisun

Yhteentoimivuus

Johtavat energia-alan IT-yritykset Powel ja Kamstrup ovat laajentaneet älykkään mittauksen yhteistyötä

Uusi ohjelmistosovitin mahdollistaa Powelin johtavan mittaustiedon hallintajärjestelmän, Powel ELIN -järjestelmän, ja Kamstrupin UtiliDriver-järjestelmän täydellisen integroinnin. Sovitin kehitettiin, koska Kamstrupin mittareiden ja Powel-ohjelmiston yhteentoimivuudelle on ollut suuri kysyntä.

Trollhättan Energi on päättänyt ensimmäisten joukossa hyödyntää yhteentoimivuutta ja ottaa uuden sovittimen käyttöön. Päätös on jatkoa vuonna 2013 toteutetulle 4000 Kamstrupin sähkömittarin käyttöönotolle ja mahdollistaa sekä uusien sähkömittarien että vanhempien (myöskin Kamstrupin) vesimittarien integroinnin samaan Powel ELIN ‑MDM/AMI-järjestelmään.

"Uuden integroidun ratkaisun ansiosta voimme käyttää koko järjestelmää samalla rajapinnalla. Integroitu ratkaisu tukee sekä Kamstrupin radioverkkoa käyttäviä mittareita että muiden valmistajien PLC-mittareita. Meille tämä on merkittävä askel, ei ainoastaan lyhyellä, vaan myös pitkällä aikavälillä, koska oletamme käyttävämme älyverkkopohjaista järjestelmää pitkään. Meille Kamstrupin ja Powelin yhteistyö merkitsee sitä, että järjestelmämme toimii hyvin myös tulevaisuudessa." 

Örjan Gustafson, Trollhättan Energi

Älykäs verkkojärjestelmä

Paljon muutakin kuin automaattista mittarinluentaa

Kamstrup ja Powel aloittivat yhteistyön vuonna 2012. Tavoitteena oli luoda älykäs mittausinfrastruktuuri (AMI) Kamstrup UtiliDriver- ja Powel ELIN ‑järjestelmät integroimalla. Uusi sovitin on huomattava askel yhteistyön laajentamisessa.

"Teemme Power ELIN ‑ohjelmistosta ja Kamstrupin älykkäistä mittausjärjestelmistä täysin yhteensopivia. Tämä tarkoittaa, että asiakkaat voivat hallita kokonaisinfrastruktuuriaan yhtenä integroituna järjestelmänä tiedonsiirtotekniikasta riippumatta", johtaja Mats Ekelund Powel Energy Management AB ‑yhtiöstä sanoo. "Trollhättan Energin kanssa tehty sopimus on elävä esimerkki vesi- ja energia-alan

uudesta ajasta, jossa järjestelmien välistä yhteensopivuutta ja mahdollisuutta ottaa käyttöön joustavasti uusia ominaisuuksia pidetään itsestään selvänä. Powel toivottaa tämän ajattelutavan muutoksen lämpimästi tervetulleeksi, koska avoimuus ja joustavuus ovat olleet tuotteidemme ja palvelujemme kehityksen ytimessä jo pitkään."

"Jotta voimme taata sen, että ratkaisut toimivat myös tulevaisuudessa, on tärkeää, että kaikki toimittajat kuuntelevat tarkkaan asiakkaiden tarpeita ja tarjoavat avoimia ja joustavia palveluja, eikä ainoastaan sähkön, vaan myös veden ja lämpönergian toimitukseen", Kamstrupin System Sales Manager Filipe Vasconcelos kertoo.

"Laajennettu yhteistyömme Powelin kanssa ja toteutus Trollhättan Energillä ovat esimerkkejä juuri tästä."

Filipe Vasconcelos jatkaa: "Markkinat siirtyvät automaattisesta mittarinluvusta uuden sukupolven älymittareihin, joissa on huomioitava etenkin mittarin suorituskyky, avoimuus ja älyverkko-ominaisuudet. Tämän vuoksi olemme erityisen tyytyväisiä, että voimme tarjota Trollhättan Energille edistyneen ja joustavan tiedonsiirtoratkaisun yhdessä markkinoiden johtavan MDM-toimittaja Powelin kanssa. Uskomme, että monet muutkin energialaitokset ovat ottamassa saman askeleen."