Kamstrupille erittäin suuri vesimittaritilaus Belgiasta

23. kesäkuuta 2016

Tanskalainen mittausratkaisujen valmistaja Kamstrup on tehnyt sopimuksen noin 193 000 älykkään vesimittarin toimittamisesta Belgian Antwerpeniin.

Kaupungin vesiyhtiö Water-Link kertoi suunnitelmistaan torstaina 23. kesäkuuta Antwerpenin komealla kaupun-gintalolla pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Belgialaisten vesilaitosten pitkäaikainen yhteistyökumppani Hydroko teki Kamstrupille tanskalaisyhtiön historian tähän asti suurimman vesimittaritilauksen. Sopimus on tulosta Kamstrupin viime vuosina tekemistä mittavista tuotekehitykseen ja innovointiin kohdistuneista investoinneista, jotka ovat vauhdittaneet yhtiön vesimittarien kysyntää.

Projekti on siinä mielessä uraauurtava, että siinä yhdistetään Kamstrupin valtavan suosittu MULTICAL® 21  vesimittari Sigfoxin IoT-tiedonsiirtotekniikkaan. 
Water-Linkille tämä merkitsee sitä, että se saa tarpeidensa mukaisen teknisen ratkaisun.  
"Älykäs vedenmittaus on avainasemassa juomaveden kestävässä hallinnassa" kertoo Water-Linkin projekti-insinööri Jan Van Cappellen. 

Myös Kamstrupin yhteistyökumppani Hydroko on innoissaan hankkeen tuomista eduista.

Hydrokon toimitusjohtaja Mark Indigne toteaa: "Kamstrup on juuri sellainen innovatiivinen ja joustava kumppani, jonka tarvitsemme tämän merkittävän hankkeen toteuttamiseen. Projekti on maailman mittakaavassa ennennä-kemätön, ja Water-Linkin kanssa solmittu sopimus on merkittävä virstanpylväs koko alalle."

Kamstrupin älykkäiden ja huipputarkkojen vesimittarien ansiosta Water-Link pystyy mittaamaan myös hyvin vä-häistä virtausta ja havaitsemaan vuodot, putkirikot ja peukaloinnin, jolloin niihin pystytään puuttumaan nopeasti.
"Mittariemme tuottaman tarkan kulutusdatan avulla Water-Link pystyy optimoimaan koko jakeluverkoston toi-mintaa ja tarjoamaan asiakkailleen entistä laadukkaampaa asiakaspalvelua", kertoo Per Trøjbo, Kamstrupin vesi-mittariosaston Senior Vice President. 

Projekti alkaa muutaman kuukauden sisällä 12 kuukauden pilottijaksolla, jonka aikana asennetaan tuhat mittaria. Onnistuneen pilottijakson jälkeen, vuoden 2017 loppupuolella, aloitetaan loppujen mittarien asennus. Projektin arvioidaan valmistuvan vuonna 2021. 

Kamstrupin älykkäiden vesimittarien kysynnän odotetaan nelinkertaistuvan seuraavien neljän vuoden aikana. Yh-tiön pääkonttorilla Tanskan Stillingissä valmistaudutaan jo lisääntyvään kysyntään rakentamalla uutta huippuluo-kan tuotantolaitosta vesimittareille.

"Kamstrup on juuri sellainen innovatiivinen ja joustava kumppani, jonka tarvitsemme tämän merkittävän hankkeen toteuttamiseen. Projekti on maailman mittakaavassa ennennä-kemätön, ja Water-Linkin kanssa solmittu sopimus on merkittävä virstanpylväs koko alalle"

- Hydrokon toimitusjohtaja Mark Indigne
Kamstrupin toimitusjohtaja Per Asmussen toteaa, että projekti herättää varmasti muidenkin suurten vesiyhtiöi-den huomion eri puolilla maailmaa. 

"Projekti ilmentää Kamstrupin joustavuutta ja valmiutta etsiä uusia ratkaisuja. Pitkä kokemuksemme sekä mah-dollisuus integroida omia innovatiivisia ratkaisujamme muihin tiedonsiirtojärjestelmiin kiinnostavat monia vesilai-toksia", Per Asmussen selittää.
Lisätietoja antaa:
Per Trøjbo, Senior Vice President, Water Meters
+45 89 93 11 43
+45 40 86 11 43