Pietarsaarelainen Herrfors Nät-Verkko ottaa ensimmäisenä sähköyhtiönä Suomessa käyttöön NB-IoT-tekniikkaan perustuvan älymittauksen

Pohjanmaalla ja pohjois pohjanmaalla operoiva sähköverkkoyhtiö Herrfors Nät-Verkko Oy Ab ottaa ensimmäisenä sähköyhtiönä Suomessa käyttöön älymittariratkaisun, joka perustuu NB-IoT-tiedonsiirtotekniikkaan. NB-IoT (NarrowBand IoT) on edistyksellinen tiedonsiirtotekniikka, jonka avulla voi kytkeä aiempaa laajemman laitekirjon verkkoon edullisesti ja energiatehokkaasti.

Tekniikka- ja laitetoimittajana on tanskalainen älymittariratkaisuja toimittava Kamstrup. Sopimus kattaa 16 800 etäluettavaa sähkö- ja lämpöenergiamittaria. Herrfors Nät-Verkko on osa Oy Herrfors Ab:ta. Oy Herrfors Ab puolestaan kuuluu Katternö Groupiin. Teleoperaattori tarjoaa varsinaisen NB-IoT-infrastruktuurin.

Arvioiden mukaan vuoteen 2020 mennessä IoT-tekniikkaa on integroitu 50 miljardiin erilaiseen laitteeseen. Näistä suurin osa on mittareiden etälukemisessa käytettäviä älymittareita.

NB-IoT:ta hyödyntävien energiayhtiöiden, kuten Herrfors Nät-Verkon, ei tarvitse enää rakentaa omaa tiedon-siirtoinfrastruktuuria sähkömittarien etäluentaa varten. Asian ratkaisee jatkossa teleoperaattorien tarjoama NB-IoT-infrastruktuuri. Kansainväliseen standardiin ja matkapuhelintekniikkaan perustuva NB-IoT takaa reaali-aikaisen tiedonkeruun edellyttämän kaistan. Kaista tarvitaan älykkään jakeluverkon hallintaan ja tietojen ana-lysointiin.
Uusi sopimus perustuu Herrforsin ja Kamstrupin pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Sen aikana on otettu käyttöön 16 400 energiamittaria. Uuden sopimuksen myötä kentälle asennetaan 16 000 uutta älykästä sähkömittaria ja 800 lämpöenergiamittaria. Uusien mittarien hallinta tapahtuu Pietarsaaresta. 

Tavoitteena tehdä NB-IoT:sta alan uusi standardi

NB-IoT-tekniikkaan perustuva älymittarihanke lisää varmasti tekniikan suosiota muualla Suomessa ja myös muissa sovelluksissa.

”Haluamme olla eturivin kokeilijoita ja siten aktiivisesti edistää NB-IoT-tekniikan valintaa älymittauksen uudeksi standardiksi Suomessa. Uskomme vakaasti, että NB-IoT on tulevaisuuden tiedonsiirtotekniikka. Kamstrup on kumppani, jonka kanssa pystymme ottamaan käyttöön jatkuvasti kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja”, kertoo Herrforsin verkkopäällikkö Finell.

Lisätietoja:

Kamstrup
Sami Pyykkö, Myynti-insinööri 
Puh. +358 40 900 2118

Oy Herrfors Ab
Kristian Finell, Verkkopäällikkö
Puh. 044 7815 394